Vwap İndikatörü

0

VWAP İndikatörü , teknik analistler tarafından kullanılan ve hem hacme hem de fiyata dayalı olarak bir menkul kıymetin gün boyunca işlem gördüğü ortalama fiyatı veren bir ticaret kıyaslamasıdır.

Yatırımcılara bir menkul kıymetin hem trendi hem de değeri hakkında fikir verdiği için önemlidir.

vwap indikatörü
vwap indikatörü

ÖNEMLİ ÇIKARIMLAR

  • Hacim ağırlıklı ortalama fiyat (VWAP), gün içi grafiklerde (1 dakika, 15 dakika vb.) tek bir satır olarak, hareketli ortalamanın görünümüne benzer şekilde görünür.
  • Profesyonel yatırımcılar, gün içi eğilimleri belirlemek için ticaret kurallarının bir parçası olarak VWAP’ı kullanabilirler.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat Nasıl Hesaplanır

Hacim ağırlıklı ortalama fiyat her gün için hesaplanır. Piyasaların açılmasıyla başlar ve piyasaların gün için kapanmasıyla sona erer. Her gün yapıldığı için hesaplama gün içi verileri kullanır. VWAP hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:

Örnek Hesaplama

İlk adım, hisse senedi için tipik fiyatı hesaplamaktır. Hisse senedinin o gün için en yüksek fiyatı, en düşük fiyatı ve kapanış fiyatının ortalamasıdır. [(H+L+C)/3] formülünü kullanarak, eğer H = 20, L = 15 ve C = 18 ise, hisse senedinin ortalama fiyatı şöyle olacaktır:

Tipik Fiyat = (20+15+18) / 3 = 17.67

Ardından, tipik fiyatı hacimle çarpmanız gerekir. V = 20 ise, o zaman:

17.67 * 20 = 353.33

Size kümülatif hacmi vermek için gün boyunca biriktikleri için hacmin sürekli bir toplamını tutabilirsiniz. Örneğimizde kümülatif hacim 78’dir .

Bu nedenle, yukarıdaki VWAP formülünü kullanarak:

VWAP = 353.33 / 78 = 4.53

Hacim ağırlıklı ortalama fiyat, hisse senedi grafiğindeki her veri noktası için VWAP’ı göstermek için her dönem için hesaplanabilir. VWAP sonuçları, hisse senedi grafiğinde bir çizgi olarak temsil edilir. Bir yatırımcının her zaman VWAP’ı hesaplaması gerekmez; ticaret yazılımında otomatik olarak yapılır. Tüccar sadece VWAP hesaplamasında dikkate alınması gereken istenen dönem sayısını belirtmelidir.

VWAP İndikatörü Nasıl Hesaplanır

VWAP göstergesini bir grafiğe eklemek sizin için tüm hesaplamaları tamamlayacaktır. VWAP’yi kendiniz hesaplamak için aşağıdaki adımları izleyin. 5 dakikalık bir grafik varsayalım; hesaplama, hangi gün içi zaman çerçevesinin kullanıldığına bakılmaksızın aynıdır.

  1. Hisse senedinin günün ilk beş dakikalık periyodunda işlem gördüğü ortalama fiyatı bulun. Bunu yapmak için yüksek, düşük ve kapanışı ekleyin, ardından üçe bölün. Bunu, o dönemin hacmiyle çarpın. Sonucu bir elektronik tabloya, PV sütunu altına kaydedin.
  2. PV’yi o dönem için hacme bölün. Bu VWAP değerini verecektir.
  3. VWAP değerini gün boyunca korumak için, her periyottaki PV değerini önceki değerlere eklemeye devam edin. Bu toplamı, o noktaya kadar olan toplam hacme bölün. Bunu bir e-tabloda kolaylaştırmak için kümülatif PV ve kümülatif hacim için sütunlar oluşturun. Bu kümülatif değerlerin her ikisi de VWAP’yi üretmek için birbirine bölünür.

VWAP İndikatörü Size Ne Anlatıyor?

Büyük kurumsal alıcılar ve yatırım fonları , mümkün olduğu kadar küçük bir piyasa etkisi ile hisse senetlerine girip çıkmalarına yardımcı olmak için VWAP oranını kullanır. Bu nedenle, mümkün olduğunda kurumlar VWAP’ın altında satın almaya veya üzerinde satış yapmaya çalışacak. Bu şekilde, eylemleri fiyatı ondan uzaklaşmak yerine ortalamaya doğru geri iter.

Yatırımcılar, VWAP’ı bir trend doğrulama aracı olarak kullanabilir ve bunun etrafında ticaret kuralları oluşturabilir. Örneğin, fiyat VWAP’ın üzerinde olduğunda uzun pozisyonlar başlatmayı tercih edebilirler. Fiyat VWAP’ın altına düştüğünde kısa pozisyonlar başlatmayı tercih edebilirler .

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ile Basit Hareketli Ortalama Arasındaki Fark
Bir grafikte VWAP ve hareketli ortalama benzer görünebilir. Bu iki gösterge farklı şeyleri hesaplıyor.

VWAP, hacimle çarpılan fiyat toplamını, toplam hacme bölünerek hesaplıyor.

Basit bir hareketli ortalama, belirli bir dönemdeki kapanış fiyatlarının toplanmasıyla (10 diyelim) ve ardından kaç dönem olduğuna bölünerek hesaplanır (10). Hacim hesaba katılmaz.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) Kullanımının Sınırlamaları

VWAP indikatörü tek günlük bir göstergedir ve her yeni işlem gününün açılışında yeniden başlatılır. Birçok gün boyunca ortalama bir VWAP oluşturmaya çalışmak, ortalamanın yukarıda açıklandığı gibi gerçek VWAP okumasından sapması anlamına gelebilir.

Bazı kurumlar, bir menkul kıymetin fiyatı VWAP’ın altındayken satın almayı veya yukarıdayken satmayı tercih edebilirken, VWAP dikkate alınması gereken tek faktör değildir.

Güçlü yükseliş trendlerinde fiyat, VWAP’ın altına hiç düşmeden veya ara sıra düşmeden günlerce yükselmeye devam edebilir. Bu nedenle, fiyatların hızla yükselmesi durumunda, fiyatın VWAP’ın altına düşmesini beklemek, kaçırılmış bir fırsat anlamına gelebilir.

VWAP indikatörü , tarihsel değerlere dayanır ve doğası gereği tahmin edici niteliklere veya hesaplamalara sahip değildir. VWAP günün açılış fiyatı aralığına bağlı olduğundan, gün geçtikçe gösterge gecikmesini artırır. Bu, 330 dakika sonra (tipik bir işlem seansının uzunluğu) 1 dakikalık bir VWAP hesaplamasının işlem gününün sonunda genellikle 390 dakikalık hareketli ortalamaya benzemesi şeklinde görülebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

VWAP İndikatörü nedir?

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP), bir menkul kıymetin hacmine göre ayarlanmış ortalama fiyatını gösteren bir ölçümdür.

Menkul kıymetteki işlemlerin toplam dolar değeri alınarak ve o dönemdeki işlem hacmine bölünerek hesaplanır. Özellikle, VWAP indikatörü hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:


Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP İndikatörü) neden önemlidir?

VWAP İndikatörü, bir menkul kıymetin fiyatının zaman içinde düzeltilmiş bir göstergesini görmek isteyen tüccarlar tarafından kullanılır. Ayrıca, satın almaya veya satmaya çalıştıkları menkul kıymetin fiyatını değiştirmemesini sağlaması gereken daha büyük tüccarlar tarafından da kullanılır. Örneğin, bir hedge fonu, o menkul kıymetin fiyatını yapay olarak şişirmekten kaçınmak için, menkul kıymetin VWAP’sinin üzerinde bir fiyat için bir satın alma emri vermekten kaçınabilir. Aynı şekilde, satışlarının fiyatı düşürmemesi için VWAP’ın çok altında sipariş vermekten kaçınabilirler.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ile Basit Hareketli Ortalama arasındaki fark nedir?

VWAP İndikatörü gibi, Basit Hareketli Ortalama da yatırımcılara bir menkul kıymetin son fiyat trendi hakkında daha az değişken bir görünüm sağlar. Bununla birlikte, VWAP İndicator ‘un aksine, Basit Hareketli Ortalama, o menkul kıymetin ticaretindeki hacim seviyesini hesaba katmaz. Bunun nedeni, VWAP indikatörü ‘nün her günün fiyat değişimini o gün meydana gelen hacim miktarına göre ağırlıklandırması, buna karşın Basit Hareketli Ortalama’nın örtük olarak tüm işlem günlerinin aynı hacme sahip olduğunu varsaymasıdır.

Cevap Bırakın

Lütfen yorumunuzu yazınız !
Lütfen buraya isminizi giriniz