kdj indikatörü nedir

2

KDJ indikatörü nedir? Hangi durumlarda KDJ indikatörü kullanılır ? Bütün bunlar ve daha fazlasının cevabını bu içerikte bulabilirsiniz.

KDJ indikatörü oldukça yeni ve pratik bir teknik analiz göstergesidir. İlk olarak vadeli işlemler piyasasının analizinde kullanılmış olup daha sonra borsanın kısa vadeli trend analizinde yaygın olarak kullanılmıştır.

Göstergenin kullanımı yaygınlaştıktan sonra altın piyasalarında da tanınır hale gelmiş ve altın piyasasının kısa ve orta vadeli eğilimlerini analiz etmek için yaygın olarak kullanılır hale gelmiştir.
Bugün vadeli işlemlerde, borsalarda ve altın piyasalarında en çok kullanılan bir teknik analiz aracı durumundadır.

Momentum, güç endeksi ve hareketli ortalamanın avantajlarını birleştirir. Aynı zamanda Avrupa ve Amerikan Menkul Kıymetler ve vadeli işlem piyasalarında yaygın bir teknik analiz aracıdır.

Trendin belirlenmesi ve bir işleme ne zaman girilmesi gerektiği söz konusu olduğunda, KDJ sizin için önemli bir göstergedir.

Alligator veya Stokastik Osilatör kullandıysanız, bu göstergeyle çalışmak biraz daha kolay olabilir. Bu iki göstergede olduğu gibi, KDJ de yassı piyasalarda işlem yapmak için kullanılmıyor.

KDJ göstergesi, ticarete konu olan menkul varlıklarda fiyat değişikliklerini analiz etmek ve tahmin etmek için kullanılır. KDJ teknik göstergesi, çoğunlukla kısa vadeli dönemler için ve piyasa trend analizinde kullanıldığından rastgele endeks olarak da bilinir.

KDJ indikatörü nedir?

Normal stokastik gibi çalışır, ancak çok yavaş olduğu için biraz gecikmeli bir göstergedir.

KDJ göstergesi, belirli bir süreyi dönem alarak, hisse senedinin dönem içindeki en yüksek fiyatını, en düşük fiyatını ve kapanış fiyatını kaydeden ve kısa vadeli dönemin analiz ve hesaplanması esasına dayanmaktadır.

KDJ göstergesinin hesaplanması

K değeri, D değeri ve J değerini hesaplamak için temel veri olarak en yüksek fiyatı, en düşük fiyatı ve belirli bir dönemdeki kapanış fiyatı kullanılmalıdır. K değeri, D değeri ve J değeri gösterge noktasında bir dizi koordinat oluşturur, bu noktaların bağlantısı fiyat dalgalanmalarının eğilimini yansıtabilecek tam bir KDJ göstergesi oluşturur.

KDJ eğrisinin farklı modelleri, altın fiyatının farklı eğilimlerini gösterir ve altın fiyatındaki dalgalanma derecesi, altın fiyat eğiliminin gücünü ve bir dereceye kadar aşırı alım ve aşırı satım fenomenini yansıtır. Altın fiyatının alış ve satış noktalarını değerlendirebilen teknik bir göstergedir. Eğri trendi sayesinde, uygun müdahale zamanlamasını rahat ve hızlı bir şekilde bulmak mümkündür.

Stokastik gösterge KDJ, KD göstergesi temelinde geliştirilmiştir. KD göstergesi, K değeri ve D değeri aracılığıyla aşırı alım ve aşırı satım durumunu basitçe analiz eder fakat bu durum tek başına yatırımcıların işlem noktasını doğru bir şekilde kavramalarına olanak sağlamaz. İşte esasında KDJ teknik göstergesinin üretimine yol açan mecburiyette bu durumdan kaynaklanmaktadır.

KD göstergesinin özelliklerini dahil etme temelinde, hareketli ortalama doğrusal hız kavramı da ticaret sinyalleri için daha doğru bir temel oluşturmak üzere entegre edilmiştir.

Teknik gösterge KDJ, yalnızca aşırı alım ve aşırı satım durumunu yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda K çizgisi, D çizgisi ve J çizgisi trendi aracılığıyla alım satım noktalarını hızlı bir şekilde analiz eder. Özü rastgele bir dalgalanma kavramı olduğu için, kısa ve orta vadede altın fiyatlarının eğilimini doğru tahmin edebilir.

KDJ indikatöründe altın çatal ve ölü çatalın pratik becerileri

KDJ göstergesi alım satım işlemlerini açmak üzere en uygun noktaları bulmak amacıyla kullanılır. Sinyaller, hatlar belirli bir anda kesiştiğinde alınır. Bu anlar genellikle altın çatal ve ölü çatal olarak bilinir.

KDJ göstergesi, çalışma sırasında K gösterge çizgisi ve D gösterge çizgisinin kesişeceği, altın bir haç ve KDJ göstergesinin ölü bir haçı oluşturduğu da mevcuttur. Bu iki çeşit geçişin ortaya çıkması genellikle kısa vadede altının fiyat eğiliminde bir değişime işaret ediyor. Bu nedenle, bu iki geçiş, kısa vadeli işlemler için önemli alım satım sinyalleridir.

KDJ indikatörünün altın çatalı

Üç eğri birleştiğinde KDJ göstergesinden bir satın alma sinyali alırsınız.

K gösterge çizgisi D gösterge çizgisini aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ve J çizgisi en altta kaldığında KDJ göstergesinin altın bir çatalı belirir ve bir alım sinyali üretir.

Altın çatal, 20’nin altındaki aşırı satım alanında meydana gelirse, satın alma sinyali daha da güçlü olacaktır.

KDJ indikatörü nedir

KDJ indikatörünün ölü çatalı

Mavi çizgi K ile yukarıdan aşağıya doğru D çizgisini geçecek şekilde çizgiler birleştiğinde bir satış sinyali alınır. Mavi çizgi sarı çizginin altında devam ediyor ve mor çizgi diğerlerinin üzerinde ilerliyor.

80 değer çizgisinin üzerindeki aşırı alım bölgesinde KDJ göstergesinin ölü çatalı oluştuğunda sinyal daha güçlüdür.

kdj indikatörü nasıl kullanılır

Teknik göstergelerde altın çatal ve ölü çatal oluşsa da genellikle altın fiyatının tersine döneceğini gösterir. Ancak güvenlik açısından, yatırımcıların istikrarlı getiri amacına ulaşmak için çeşitli göstergelerle birlikte altın fiyatlarının kapsamlı bir analizini yapmaları en iyisidir.

KDJ, değerleme eğilimlerine göre şu anda aşırı alınıp satılmadığını değerlendiriyor. Esas olarak momentum kavramı, hareketli ortalama, kuvvet endeksi gibi avantajları birleştirir. Nesne tam tersi ise, KDJ nesnenin tam tersi olduğu noktayı bulmamıza yardımcı olacaktır.

KDJ’nin kilit noktaları esas olarak 80. noktada aşırı alım ve 20. noktada aşırı satımdır. Her ikisi de ayrı ayrı açıklanacaktır.

1. KDJ’deki K değeri 80’den büyük olduğunda veya aşırı alım durumu sinyaline yakın olduğunda, buna özellikle dikkat etmeliyiz. Bilinmeyen faktör varsa, hissedar derhal onu atmalıdır. Bilinmeyen koşullar nedeniyle, bir sonraki trendi yargılayamayız, yeteneğimiz dışında para kazanma riskini almayız. Ancak 80’den büyük tüm K değerleri hisse tutamaz, anahtar durumu analiz etmemiz gerektiğidir, hareketli ortalamalar, MACD gibi diğer göstergeleri de birleştirebiliriz.

2. KDJ’deki K değeri 20’den az veya yakın olduğunda, bu bir aşırı satım sinyalidir. Ancak şu anda satın almanın güvenli olduğunu düşünmeyin. Çin altın piyasasının dip noktası olmadığını bilmelisiniz. Alt kısım, alttan daha alçaktır. Elbette diğer göstergelerle karşılaştırmalar yapabilirsiniz.

KDJ İndikatörünün Hesaplanma Yöntemi

Stokastik gösterge olarak da bilinen KDJ göstergesi, genellikle stok analizi için kullanılan istatistiksel bir sistemdir. İstatistiksel esaslara göre, belirli bir dönemde (genellikle 9 gün, 9 hafta vb.) Meydana gelen son hesaplama döneminin en yüksek fiyatı, en düşük fiyatı ve kapanış fiyatı üzerinden geçer ve bu üçü arasındaki orantısal ilişkiyi hesaplamak için son hesaplama döngüsünün olgunlaşmamış rasgele değeri RSV’si ve ardından yumuşak hareketli ortalama yöntemine göre K değerini, D değerini ve J değerini hesaplayın ve hisse senedi Fiyat eğilimini incelemek için bir grafik çizin.

KDJ’nin hesaplanması daha karmaşıktır. Önce dönemin RSV değerini (n gün, n hafta vb.), Yani olgunlaşmamış stokastik indeks değerini hesaplayın ve ardından K değerini, D değerini, J değerini vb. Hesaplayın. Örnek olarak n gün üzerindeki değer, hesaplama formülü şöyledir:

N gün için RSV = (Cn - Ln) / (Hn - Ln) × 100

Formülde, Cn n’inci gündeki kapanış fiyatıdır; Ln, n gün içindeki en düşük fiyattır; Hn, n gün içindeki en yüksek fiyattır.

İkinci olarak, K değerini ve D değerini hesaplayın:

Günün K değeri = 2/3 × Önceki günün K değeri + 1/3 × Günün RSV’si

Günün D değeri = 2/3 × Önceki günün D değeri + 1/3 × K değeri

Önceki günün K değeri ve D değeri yoksa yerine 50 kullanılabilir.

J değeri = Günün 2 D değerinin 3 K değeri

9 günlük KD satırını örnek olarak alın, yani olgunlaşmamış rastgele değer, hesaplama formülü şu şekildedir:

9. RSV = (C - L9) ÷ (H9 - L9) × 100

Formülde C, 9. gündeki kapanış fiyatıdır; L9, 9 gün içindeki en düşük fiyattır; H9, 9 gün içindeki en yüksek fiyattır.

K değeri = 8. günde 2/3 × K değeri + 9. günde 1/3 × RSV

D değeri = 8. gün 2/3 × D değeri + 9. gün 1/3 × K değeri

J değeri = 9. gündeki 3 K değeri-9. gündeki 2 D değeri

Önceki günün K değeri ve D değeri yoksa bunun yerine 50’yi kullanabilirsiniz.

KDJ İndikatörü Nedir

KDJ indikatörünün yorumlanması

Kısa vadeli hisse senetlerinin piyasa trend analizinde en sık kullanılan çok pratik bir teknik göstergedir.

KDJ, J hattı olarak adlandırılan fazladan bir çizgiye sahip olmanın tek farkı ile Stokastik Osilatör Göstergesinin türetilmiş bir şeklidir. % K ve% D satırlarının değerleri, menkul kıymetin aşırı alım (80’in üzerinde) veya aşırı satım (20’nin altında) olup olmadığını gösterir. % K’nin% D’yi geçtiği anlar, satış veya satın alma anlarıdır. J çizgisi,% D değerinin% K’dan sapmasını temsil eder. J değeri, grafikteki% K ve% D çizgileri için [0, 100] ‘ün ötesine geçebilir.

Tıpkı Stochastic gibi, KDJ’de de K , D ve J çizgileri vardır. Bu sonuncusu K hattından ayrışma olduğunu temsil ediyor. Üçü de birleştiğinde, genellikle olası bir trend oluşumuna işaret eder.

kdj indikatörü nedir binance

Yukarıdaki resimde J-çizgisini (yeşil) görebilirsiniz. Diğer ikisini geçtiğinde genellikle trendin yönünde bir değişiklik olur.

Normalde tecrübeli yatırımcılar, üç hattın da aşırı alım veya aşırı satım bölgelerine girmesini beklerler.

Örneğin, hepsi aşırı alım bölgesindeyse, J-hattı (özellikle) diğer ikisinin üzerinde ise, o zaman SAT yapmak genellikle iyi bir fikirdir. KDJ aşırı satım bölgesinde olduğunda bunun tersi geçerlidir. J-çizgisi diğerlerinin altında olduğunda, bir AL iyi bir fikir olabilir.

Her göstergede olduğu gibi, biri tarafından verilen sinyalleri başka bir göstergeyle (gösterge) desteklemek her zaman iyi bir fikirdir. Örneğin KDJ ile işlem yaparken, her zaman yanlış sinyaller alabilirsiniz. RSI veya Stochastic gibi bir veya iki göstergeyle kontrol edin.

Rastgele indeksin tasarım fikri ve hesaplama formülü William (WR) teorisinden kaynaklanmıştır, ancak WR indeksinden daha değerlidir. WR endeksi genellikle yalnızca hisse senetlerinin aşırı alımını ve aşırı satımını değerlendirmek için kullanılırken, rastgele endeks hareketli ortalama fikrini bütünleştirir, bu nedenle alım ve satım sinyallerini değerlendirmek daha doğrudur.

KDJ göstergesine detaylı bir şekilde bakalım ve bu göstergeyi nasıl kullanacağımıza değinelim?

1 – KDJ endeksinin kaybı durdurma stratejisi

  • KDJ endeksinin değeri

KDJ endeksi değer aralığı: KDJ endeksinde K değeri ve D değer aralığı 0 ~ 100 iken J değer aralığı 100’den fazla ve 0’dan küçük olabilir. Genel olarak konuşursak, 80’den fazla aşırı alım alanı, 20’nin altı aşırı satım alanı ve geri kalanı dolaşan alan.

K, D ve j’nin üç değeri 50’ye yakın olduğunda, her iki tarafın gücünün dengeli olduğu anlamına gelir.

KDJ endeksindeki J değeri negatif ise, aynı gün alım yapanlar için stop loss, alım günündeki en düşük puanın % 3’ü olarak ayarlanacaktır; fiyat 1-3 gün gecikirse, stop loss, hisse senedi fiyatının alım alanına girdiği dönemin en düşük noktasında (J’nin negatif değeri ve satın alma gününden birkaç gün sonra) ayarlanır ve eğer aşağı düşerse, kaybı durdur ayarlanır.

  • KDJ eğrisinin ölümü

Erken aşamada hisse senedi fiyatı uzun süre yükseldiğinde ve artış büyük olduğunda, j çizgisi ve K çizgisi D çizgisini yüksek seviyede (80’in üzerinde) kırdığında, borsanın güçlüden zayıfa dönmek üzere ve hisse senedi fiyatının keskin bir şekilde düşmesi beklenir. Elinizdeki hisse senetleri bu durumda elden çıkarılabilir, bu KDJ endeksinde bir “ölü çapraz” biçimidir.

Hisse senedi fiyatı bir süre düştüğünde, yukarı toparlanma gücü olmadığında ve her türlü hareketli ortalama hisse senedi fiyatı üzerinde güçlü bir baskı uyguladığında, KDJ eğrisi 80. satıra yakın kısa bir toparlanmanın ardından 80’in üzerine geri dönmeyi başaramıyor ise, J satırı ve k satırı tekrar D satırını geçerse, bu, borsanın yeniden aşırı derecede zayıf bir pozisyona gireceğini ve hisse senedi fiyatının düşeceğini gösterir. Hisse senedini satabilir ya da bekleyebilir ve son durumun ne olacağını izleyebilirsiniz. Oluşan bu durum KDJ göstergesinde oluşan bir başka crossover biçimidir.

  • KDJ eğrisinin sapması

KDJ teknik indeks sapması genellikle iki teknik forma ayrılır: alt sapma ve üst sapma.

1. Alt Sapma

Alt sapma genellikle temel fiyatın alt alanında meydana gelir. Hisse senedi fiyatının K-çizgisi grafiğindeki fiyat eğilimi düşüş eğilimindedir ve fiyat düşmeye devam etmektedir. Bununla birlikte, KDJ teknik endeksi yükselme eğilimi gösterdiğinde, piyasa fiyatı kademeli olarak düşer, ancak KDJ endeksi kademeli olarak yükselir. Bu KDJ sapmasının eğilimi. (aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi)

KDJ indikatörü alt sapma

Ticaret sürecinde, KDJ’nin teknik formdan sapması, trendi döndürmek ve hisse senedi satın almak için bir referans sinyalidir. Bununla birlikte, hedefin yükselen trendinde, KDJ çizgi grafiği 50 sayısal referans noktası üzerinden atılım daha etkilidir. Hedef zayıf bir pazardaysa, grafiğin etkinliğini kademeli olarak değerlendirmek için göstergeleri, pazar hacmini ve pazar ısısını birçok kez gözlemlememiz gerekir.

2. Üst Sapma

Grafiğin tepesindeki fiyat eğilimi, genel bölgesel fiyatın yükselen eğiliminden sapıyor. Bununla birlikte, KDJ teknik göstergesi düşüş eğilimi gösterdiğinde, piyasa fiyatında kademeli bir yükselme eğilimi vardır ancak KDJ göstergesi kademeli olarak azalmaktadır. Bu, KDJ’nin en yüksek sapma eğilimidir. (aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi)

kdj indikatörü üst sapma
KDJ, en üst çizgiyi aşmak için bir referans sinyali olarak kullanılabilecek bir tür etkili satış noktası risk grafiğidir. Bununla birlikte, yatırımcıların pazar hacminin ve piyasa ısısının küçülüp küçülmediğine dikkat etmeleri gerekiyor. Piyasa güçlü bir dönemdeyse, yatırımcıların çok fazla paniğe kapılmasına gerek yok. Bununla birlikte, piyasa cirosu ve pazar ısısı kademeli olarak azalırsa, yatırımın risk kontrolüne dikkat etmesi gerekir ve yükselme eğiliminin bir trend sinyaline dönüşmesi muhtemeldir.

Genel olarak, KDJ teknoloji grafiklerinde alt sapmanın ve üst sapmanın gözlemlenmesinde. Yukarıdaki rakam göründüğünde, yatırımcıların risklere veya fırsatlara önceden hazırlanmak için piyasanın veya münferit hisse senetlerinin durumuna daha fazla dikkat etmeleri gerekir. Ancak yatırımcıların dikkat etmesi gereken piyasa mükemmel teknik göstergeler ve teknik grafikler olmadığından, bazı yanıltıcı bilgiler olacaktır. Yatırımın başarı oranını artırmak için diğer göstergeleri ve piyasa ortamını ve ayrıca referans için bireysel hisse senetlerinin durumunu birleştirmek gerekir.

  • KDJ indeksi eğrisinin şekli

KD indeksi eğrisinin şekli dikkate alındığında. KD indeksi baş omuz üstünü ve birden fazla üst (alt) üst veya alt konumda oluşturduğunda, harekete geçmek için bir sinyaldir. Konum ne kadar yüksek veya alçaksa, sonuç o kadar güvenilirdir.
KDJ eğrisi 50’den yüksek olduğunda, KDJ eğrisinin eğilimi M başı veya üçlü tepenin üst ters formunu oluşturuyorsa, hisse senedi fiyatının güçlüden zayıfa değişeceğini ve hisse senedi fiyatının keskin bir şekilde düşeceğini gösterebilir, bu nedenle stok zamanında satılmalıdır. Hisse senedi fiyatının eğrisi aynı şekle sahipse, daha fazla doğrulanabilir ve düşüşü, M başı veya üçlü tepe morfolojik teorisi ile değerlendirilebilir.

2 – KDJ indeksinin çalıştırma önlemleri KDJ

Yalnızca yardımcı bir araç olarak kullanılmalıdır. Yatırımcılar, incelemek ve karar vermek için hisse senedi fiyatı, hacim fiyat ilişkisi, trend modeli ve KDJ endeksinin K-line kombinasyonuna başvurmalıdır.

Gönderdikleri alım satım sinyalleri tutarlı olma eğiliminde olduğunda, bu tür alım satım sinyalleri daha güvenilirdir.
KDJ, nispeten sağlam, nispeten yüksek başarı olasılığı ve nispeten küçük durdurma kaybı fırsatıdır. Bu yöntem, hisse senetlerine bakmak için fazla vakti olmayan yeni başlayanlar ve yatırımcılar için uygundur ancak uygulamada risk olmadığı anlamına gelmez. Satın alma eğilimi operatörün beklentisiyle tutarsız olduğunda, durdurma kaybı yine de dikkate alınmalıdır.
Kısacası borsa sıfır toplamlı bir oyun piyasasıdır. Bazı insanlar bundan kar ederse, diğerleri doğal olarak para kaybeder. Yeni bir borsa oyuncusundan, karı uzun süre koruyabilen bir borsa uzmanına büyümek oldukça zordur. Bu nedenle, daha fazla düşünmemiz, daha fazla öğrenmemiz, çalışmada teoriye hakim olmamız ve pratikte piyasayı anlamamız gerekiyor.

KDJ Stokastik Göstergesi – Mükemmellikte İyileştirebilir misiniz?

Özetle, stokastik, Yunan stochos veya rastgelelik kavramına dayanmaktadır. Bu, Brownian Hareketi ve Kaos Teorisi gibi modern matematiksel kavramların basit temelidir. Stokastik, görünüşte rastgele olan kısa vadeli hareketi analiz ederek piyasanın altında yatan yönü ve gücü belirlemeye çalışır. Stokastik oldukça iyi bir iş çıkarıyor ve iki elle sayabileceğimden daha fazla sinyal veriyor.

KDJ İndikatörü Nedir

Bilmeyenleriniz için Stokastik bir osilatördür. Formül, belirli bir dönemin en düşük, en yüksek ve aralığına yakın olan akımı karşılaştırır ve ardından% K ve% D olmak üzere iki satır oluşturur.

% K daha hızlı olan çizgi, % D basitçe % K’nin hareketli ortalamasıdır ve bir sinyal hattı sağlar. KDJ, toplam üç olmak üzere üçüncü bir satır olan % J’yi ekler; % K % D% J, KDJ. % J çizgisi, MACD’ye çok benzer şekilde, diğer iki çizgi arasındaki farktan başka bir şey değildir. % J ve MACD arasındaki büyük fark bir, histogram olarak sunulmaz ve iki, daha kısa olan% K çizgisine daha fazla vurgu yapacak şekilde iki rakam ağırlıklandırılmıştır. Bu, çok yavaş hareket eden ve tipik Stokastik göstergenin aralığının dışına çıkma yeteneğine sahip bir çizgi yaratır. Stokastik 0 ile 100 arasında değişir, KDJ bu aralığın dışına çıkabilir ve bu hareket verebileceği sinyallerden biridir.

Verdiği en yaygın sinyaller,% J’nin aralık içinde olduğu yere bağlıdır. 20 ile 80 arasındaysa piyasa nötrdür, 80’in üzerindeyse yükseliş / aşırı alım ve 20’nin altındaysa düşüş / aşırı satımdır. 0’ın altında veya 100’ün üzerindeyse, çok düşük veya çok yükselişlidir, ancak aynı zamanda çok fazla satılmıştır ve çok fazla satın alınmıştır, bu yüzden dikkatli olmalısınız. Bu çizgiler, her iki yöndeki geçitler için kullanılır, ancak en iyisi trend doğrultusunda kullanılır. Daha gelişmiş sinyaller, alttaki gücü veya zayıflığı ön görebilme eğilimi ile ayrışma ve yakınsama içerir. Bunlar, göstergenin gecikmeli niteliği göz önüne alındığında belki de en iyisidir. Orijinal% K ve% D’yi unutmayın çünkü birçok yanlış sinyalin ayıklanmasına yardımcı olurlar.

CFD / FX / Kripto ve BO Ticareti İçin KDJ’yi Kullanma

Temel olarak, KDJ her tür ticaret için (FX, CFD, Crypto, vb.) aynı şekilde kullanılır, ancak işlem yaptığınız her bir varlığın özelliklerini göz önünde bulundurmanız gerekir.

Örneğin, güçlü bir yükseliş trendi görüyorsanız, ancak KDJ 80’in üzerinde hatta 100’ün üzerindeyse, bu varlığı yalnızca gösterge aşırı satın alındığını söylediği için satmayın. Bir yükseliş trendinde, osilatörler fiyat fiilen tersine dönmeden önce birkaç kez aşırı alım gösterebilir, bu nedenle çok sayıda yalnış sinyaler alabilirsiniz, bu da Zarar Durdur’unuzu (FX, CFD vb. Durumunda) ortadan kaldırır veya paranızın tükenmesine yol açar (ikili opsiyon ticareti durumunda). Elbette aynı ilkeler düşüş trendi için de geçerlidir.

Bunun tam bir strateji olmadığını ve KDJ’nin başarılı bir şekilde ticaret yapmanıza yardımcı olacak diğer göstergeler veya araçlarla birlikte kullanılması gereken bir gösterge olduğunu unutmayın.

Stokastik Osilatör Formülü

KDJ, Stokastik Osilatör Göstergesinin türetilmiş bir şeklidir farklı olan yönü ise J çizgisi adı verilen fazladan bir çizgi eklenmiş olmasıdır.

Stokastik Osilatörün formülü şu şekildedir:

% K = [(C – L14) / (H14 – L14)] x 100

C –  En son kapanış fiyatı.

L14 –  Önceki 14 işlem döneminin en düşük işlem gören fiyatı

H14 –  Aynı 14 dönemde işlem gören en yüksek fiyat

% K –  Stokastik göstergenin mevcut değeri

Formüldeki 14 sayısı 14 dönemi temsil eder. Teknik analizin amaçlarına bağlı olarak bu süre günlük, haftalık, aylık olabilir.

KDJ Formülü

KDJ, bir Stokastik gösterge gibi hesaplanır, ancak fark, Stokastik’in sahip olmadığı bir J çizgisine sahip olmasıdır.

  1. %K satırı şu şekilde hesaplanır:
  • %D satırını oluşturmak için sonraki formülü kullanın:
% D = MA (% K, p3)
  • %J satırı şu şekilde hesaplanır:
% J =% K * k +% D * d

% K, hızlı stokastik gösterge olarak adlandırılırken, yavaş stokastik gösterge,% D = 3 periyot hareketli ortalama% K olarak alınır.

KDJ göstergesi neden önemlidir?

Teori, göstergenin yukarıda da bahsedilen piyasa eğilimlerine göre hareket ettiğini öne sürmektedir. Örneğin, piyasa yükselme eğilimindeyken fiyatlar en yüksek seviyeye yakın kapanacaktır. Öte yandan, piyasa düşüş eğilimindeyken, fiyat en düşük seviyeye yakın kapanır.

Sinyaller, %K, %D adı verilen 3 dönemlik hareketli ortalamayı geçtiğinde tetiklenir. %K değerleri, menkul varlığın fazla alınıp alınmadığını, dolayısıyla 80’in üzerinde veya aşırı satımın 20’nin altında olup olmadığını gösterir.

%K’nin %D’yi geçtiği anlar, satış veya satın alma anlarıdır. J çizgisi, %D değerinin %K’dan sapmasını temsil eder. J değeri, grafikteki %K ve %D çizgileri için 0-100 aralığının ötesine geçebilir.

KDJ indikatörü nasıl çalışır?

KDJ, “J” sinyal hattı olarak adlandırılan ek bir hatta sahip olmanın tek farkı ile Stokastik Osilatör temel alınarak oluşturulmuş ve geliştirilmiştir.

%K (sarı) ve %D (yeşil) sinyal hatlarının değeri, aşırı alım (80’in üzerinde) veya aşırı satış (20’nin altında) oranına ulaştıklarında görüntülenecektir. J çizgisi (mor), %K ile karşılaştırıldığında 2 satır %D değerinin sapmasını temsil eder. J değeri [0, 100] ‘ü aşabilir.

göstergeler ve kdj indikatörü nedir

KDJ aşırı satılmış (0’a yakın) ve aşırı satın alınmış (100’e yakın) güvenilir bölgelere ulaştığında veya bu bölgeleri aştığında, siparişe girmek için bir konumda olmamız gereken andır (kar al veya satın al).

AD, yatırımcıların yalnızca KDJ’nin bu oranlara ulaşması veya bunları aşması durumunda katılmasını önermektedir, bu da yakında bir tersine dönme olacağını gösterir.

KDJ, m15 m30 h1 h4 gibi kısa süreli zaman dilimleri için uygundur ve daha doğrudur. Daha uzun zaman dilimlerinde, fiyat değişiklikleri için bekleme süresi daha uzun olacaktır ve bu nedenle uzun vadeli stratejiler için uygun değildir.

KDJ aşırı alım / aşırı satım bölgelerinde olduğunda ve üç KDJ sinyal hattı bir araya gelmek üzereyken sipariş girmeye öncelik vermeliyiz – bu genellikle büyük bir fiyat dalgalanması olan bir patlama alanıdır. Ek olarak, J çizgisinin (mor) abartılı alanlara ulaştığında yükseldiği veya alçaldığı anlar.

SONUÇ OLARAK ;

KDJ, yalnızca ticareti mümkün olduğunca verimli hale getirmek amacıyla tasarlanmış bir göstergedir. Hem trendleri hem de optimum giriş noktalarını belirlemede mükemmeldir.

Hatların tümü aşırı alım bölgesinde ise, J-hattı (özellikle) diğer ikisinin üzerinde ise, o zaman SATMAK genellikle iyi bir fikirdir. KDJ aşırı satım bölgesinde olduğunda bunun tersi geçerlidir. J-çizgisi diğerlerinin altındaysa, SATIN ALMA iyi bir fikir olabilir.

Temel teknik analiz araçlarını zaten bilen yatırımcılar için KDJ, Alligator veya Stokastik Osilatör olarak düşünülebilir. Bu araçlar gibi, trendlerin yönünü ve potansiyelini ve en uygun giriş noktalarını belirlemenize olanak tanır.

En iyi sonuçlar için KDJ, Ortalama Yön İndeksi (ADX) ve Ortalama Gerçek Aralık (ATR) gibi diğer göstergelerle birleştirilebilir.

En iyi göstergeler de dahil olmak üzere hiçbir göstergenin % 100 doğru sinyaller sağlayamayacağını unutmayın. Güvendiğiniz endeksler ne olursa olsun, risk yönetiminin ve yatırılan fonların temel kurallarına uymayı unutmayın.

Üçüncü çizgi (J), acemi yatırımcılar için mükemmel bir eklentidir ve stokastik kullanma alışkanlığını kazanmalarına yardımcı olabilir. Birincisi, bir trend belirleyerek yardımcı olabilir. Yukarı doğru hareket ettiğinde, işlem yaparsınız, aşağı hareket ettiğinde, işlem yaparsınız.

KDJ, trend takip göstergesidir. Üç satırdan oluşur. Göstergenin kilit noktaları, aşırı satım ve aşırı alım alanlarını gösteren 20 ve 80 numaralı noktalardır.

Hiçbir gösterge size% 100 başarılı sinyal vermez. Uygun para ve risk yönetimi stratejilerini uyguladığınızdan emin olun.

 

2 YORUMLAR

Cevap Bırakın

Lütfen yorumunuzu yazınız !
Lütfen buraya isminizi giriniz