Dış Ticaret Bilançosu

0

Dış ticaret bilançosu nedir?

Bir ülkenin ihraç ettiği mallarla ithal ettiği malların değeri arasındaki farktır. Eğer mal ihracından sağlanan gelirler, mal ithali dolayısıyla dışarıya yapılan giderlerden küçükse dış ticaret bilançosunda bir açık vardır. (Dış Ticaret Bilançosu Açığı) Aksine, mal ihracatının gelirleri mal ithalatı giderlerinden büyükse bu durumda bir Dış Ticaret Bilançosu Fazlası söz konusudur.

Dış ticaret bilançosu kavramının kapsamı Ödemeler Bilançosu kadar geniş değildir. Çünkü dış ticaret bilançosu yalnızca mal akımlarını kapsamakta, uluslararası hizmetleri ve sermaye akımlarını dikkate almamaktadır. Oysa ödemeler bilançosu ülkenin tüm dış ekonomik ilişkilerinin sonucunu ortaya koyar. Ancak her iki bilanço da bir yıllık olarak düzenlenir. Esasen dış ticaret bilançosu, ödemeler bilançosunun bir bölümü durumundadır. Uluslararası mal akımlarına “görünür ticaret” dendiği için dış ticaret bilançosu yerine Görünür Ticaret Bilançosu kavramı da kullanılabilir. Her ne kadar kapsamı dar ise de dış ticaret bilançosu, ülkenin dış ekonomik durumu hakkında oldukça güvenilir bir fikir verir. Bununla ilgili yayınlanan istatistikler de kamu oyunda önemli tartışmalara yol açar. Bunun başlıca nedeni mal ithalat ve ihracatının çoğu kez dış ekonomik ilişkiler içinde en önemli yeri tutması ve milli gelir, kalkınma hızı, enflasyon oranı ve döviz kurları gibi temel ekonomik değişkenlerle yakından ilişkili olmasıdır. Dış ticaret bilançosundaki bir açık, eğer bunu dengeleyecek ölçüde bir sermaye girişi olmamışsa resmi döviz rezervlerindeki bir azalma veya dış borçlardaki artma ile finanse edilir

Cevap Bırakın

Lütfen yorumunuzu yazınız !
Lütfen buraya isminizi giriniz