Accumulation/Distribution Index

0
Accumulation/Distribution Index, hisse senedi fiyatlarındaki değişimi hacimle birleştiren bir göstergedir. Fiyatlardaki değişimin ne kadar yüksek işlem hacmiyle gerçekleşirse o kadar güçlü olacağından hareketle bir trendin...

Chaikin Money Flow

0
Mark Chaikin tarafından geliştirilen Chaikin Money Flow göstergesi, Accumulation/ Distribution göstergesinin periyot kadar günkü toplamının ( genelde bu periyot 21 gündür ) yine o...

Chaikin Oscilator

0
Marc Chaikin tarafından geliştirilen bu gösterge, Acumulation/Distribution Index göstergesini temel alan ve fiyat hareketleri ile işlem hacmi arasındaki ilişkiyi kullanan bir göstergedir ve Acumulation/Distribution...

Ease Of Movement

0
Ease of Moment göstergesinin amacı düşük bir işlem hacmiyle bile kolayca hareketlenen senetleri bulmak gibi görünsede asıl amaç fiyatların işlem hacmine olan duyarlılığını ölçmektir....

Money Flow Inx

0
Money Flow Index, RSI’da olduğu gibi senedin iç gücünü ölçmeye çalışan bir göstergedir. Ancak RSI’dan farkı bunu işin içine volümü de katarak yapmasıdır. MFI hesaplanırken...

Neg Volume

0
Negative Volume Index, işlem hacminin bir önceki güne göre azaldığı günlerde gerçekleşenlerle ilgilenmektedir. Fiyatların ve hacmin düştüğü günlerde piyasa hakkında yeterli bilgi, deneyim ve...

On Balance Volume

0
On Balance Volume, fiyatlardaki değişimin yönüyle işlem hacmini ilişkilendiren bir göstergedir. Basit bir şekilde senedin kapanışının bir önceki kapanışın üzerinde olmasıyla o gün yaratılan işlem...

Positive Volume Index

2
Positive Volume Index, işlem hacminin bir önceki güne göre arttığı günlerde gerçekleşenlerle ilgilenmektedir. Fiyatların ve hacmin yükseldiği günlerde piyasa hakkında yeterli bilgi, deneyim ve...

Trade Volume Index

0
Trade Volume Index, A/D göstergesinde olduğu gibi senette bir toplanmamı yoksa dağıtım mı yapıldığı sorusunun cevabını işlem hacmiyle ilişkilendirerek aramaktadır. TVI’in hesaplanması belirlenmiş olan minimum...

Volume Oscillator

0
Volume Oscillator, hisse senedi işlem hacminin biri uzun biri kısa iki farklı hareketli ortalamasının farklarından oluşan bir göstergedir. VOSC’dan farklı olarak fiyatlardaki hareketli ortalamaların...