Bollinger Bandı Nedir?

0

Bollinger Bandı teknik analistler için piyasa analiz göstergeleri arasından seçim yapabilecekleri en güvenilir ve güçlü işlem göstergeleri arasındadır.

Bollinger Bandı doğrudan fiyat tablolarına uygulanır, tarihsel ortalamalara göre mevcut fiyatın ortalama fiyattan ne kadar yüksek veya düşük olduğu bilgisini vermek amacıyla tasarlanmıştır.

Bollinger bandı, bir trendin yönünü belirlemenize, potansiyel geri dönüşleri görmenize ve oynaklığı izlemenize yardımcı olabilir. Aynı zamanda hisse senedi fiyatlarındaki potansiyel dipleri ve tepeleri tespit edebilir. Bütün bunlar, birkaç basit yönergeyi izlerseniz daha iyi işlem kararları vermenize yardımcı olabilir.

Makalede neler var ?

Bollinger bandı gecikmeli bir gösterge değildir, çünkü her zaman gerçek zamanlı olarak fiyat hareketlerine uyum sağlar ve mevcut ortama uyum sağlamak için de volatiliteyi kullanır.

Bant genişliği volatiliteye bağlı olarak dalgalanmaktadır; Bantların değişen pazar koşullarına uyum sağlama yeteneği, bollinger bandı ‘nın yatırımcılar arasında popüler bir gösterge olmasını sağlamıştır. Bollinger Bandı ‘nı etkin bir şekilde kullanmak için nasıl çalıştığını, ticari uygulamalarını ve ne gibi tuzaklar içerebildiğini iyi anlamamız gerekir.

john-bollinger
John Bollinger

Bollinger Bandı, 1980 yılının başlarında John Bollinger tarafından geliştirilen bir grafik göstergesidir ve piyasanın oynaklığını ölçmek için kullanılır.
Bollinger Bandı, hisse senetleri, forex, emtia ve vadeli dahil tüm finansal piyasalarda uygulanabilir. Bollinger Bantları, çok kısa süreli dönemlerden, 5 dakikalık, saatlik, günlük, haftalık veya aylık olarak çoğu zaman diliminde kullanılabilir.

 

Bollinger Bandı iki ayarlanabilir ayara sahiptir: Periyot ve Standart Sapma.

Dönem; Bollinger Bandı ‘nın hesaplamasına ne kadar fiyat çubuğunun dahil edildiğidir. Kullanılan dönem sayısı genellikle 20’dir, ancak çeşitli işlem stillerine uyacak şekilde de ayarlanabilir.

Standart Sapma tipik olarak 2.0’a ayarlanır ve bantların genişliğini belirler. Standart Sapma ne kadar yüksek olursa, fiyatın üst veya alt bantlara ulaşması o kadar zor olacaktır. Standart Sapma ne kadar düşük olursa, fiyatların bantları “kırması” o kadar kolay olur.

Burada belirtilen değer (20,2), bollinger Bandı ‘nın  Periyot ve Standart Sapmasının sırasıyla 20 ve 2’ye ayarlandığı anlamına gelir.

Bollinger Bandı ‘nı oluşturan üç satır vardır: Basit hareketli ortalama (orta bant) ve bir üst ve alt bant.

Bu bantlar, volatilite sırasıyla arttıkça veya azaldıkça fiyatla genişler veya daralır. Bantların konumu ve fiyatların bantlarla ilgili olarak nasıl hareket ettiği, eğilimin ne kadar güçlü olduğu ve potansiyel dip veya üst sıradaki sinyaller hakkında bilgi sağlar.

 

Bollinger-bandi-nedir

Bollinger Bandı Nasıl Hesaplanır?

Bollinger Bandı bugün piyasada bulunan ve en çok kullanılan grafik göstergelerinden biridir diyebiliriz. Ancak birçok teknik analist bu göstergeyi kendi gösterge listelerinde bulunduruyor olsa da, çoğunluğu bu göstergenin belli bazı hesaplamalar sonucunda meydana getirdiği görsellerin nasıl hesaplandığını bilmiyor. Hesaplamaları hakkında hiçbir şey bilmediğiniz bir göstergeyi kullanmaya başlamak büyükçe bir acemice hatadır. Çünkü böyle bir durumda gerçek para riske atılır.

Bir grafik göstergesinin gerçekten nasıl kullanılması gerektiğini yanlış anlarsanız, ticareti yanlış yönde ayarlayabilir ve gereksiz yere alım satım yaparak hesabınızdaki bakiyenize zarar verebilirsiniz. Bu gibi hatalar, göstergelerin size göstermesi gerekenler üzerine yapılan küçük bir araştırma ile açıkça önlenebilir.

Adından da anlaşılacağı gibi, Bollinger Bandı, fiyatın üstünde ve altında çizilen fiyat bantlardır.

Üst Bollinger Bandı = 20 günlük SMA + (fiyatın 20 günlük standart sapması x 2)

Orta Bollinger Bandı = 20 günlük basit hareketli ortalama ( SMA )

Alt Bollinger Bandı = 20 günlük SMA – (20 günlük standart fiyat sapması x 2)

Burada SMA = n dönemindeki kapanış fiyatlarının toplamı / n dir

Bollinger-Bands

Bollinger Bandı ‘nın hesaplanmasındaki ilk adım, tipik olarak 20 günlük bir SMA kullanarak, söz konusu hissenin veya varlığın basit hareketli ortalamasını hesaplamaktır yani son 20 mumun kapanış fiyatları toplanıp mum miktarına yani 20 ye bölünür.

Bantların mesafesi standart sapmaya dayandığından, temel fiyattaki oynaklık dalgalanmalarına uyum sağlarlar.

Peki, Standart Sapma nedir?

Standart sapma temel olarak, ortalamadan yani fiyatların olması gereken seviyesinden ne kadar uzakta olduğunu ölçer. Standart sapma, kendisinin ortalamanın karesel farklılıklarının ortalaması olan varyansın karekökü alınarak hesaplanabilir. Daha sonra, bu standart sapma değerini iki ile çarpın ve SMA boyunca her noktadan bu miktarı toplayın ve çıkarın. Bunlar üst ve alt bantları üretir.

Standart sapma, ortalama varyansın matematiksel bir ölçümüdür ve istatistik, ekonomi, muhasebe ve finans konularında belirgin bir şekilde öne çıkmaktadır.

Standart Sapma başka bir değişle; Eğer fiyat üst bandın yakınında ise “pahalı” olarak kabul edilir, çünkü ortalamanın üstünde 2 standart sapma, eğer fiyat alt bandın yakınında ise “ucuz” olarak kabul edilir, çünkü ortalamanın 2 standart altındadır.

Açıklayıcı olması bakımından örneklendirecek olursak şayet ; Farz edelim ki bir arabanın fiyatı son 5 aydır 40-43 bin tl civarlarında gidip geliyor bunun ortalamasını alırsak 41 bin tl olsun (orta band MA). Bugün kalkıp da o arabayı ortalamanın üzerinde örneğin 48 bin tl ye satmaya kalkarsan alıcı sana bu araba normal piyasa fiyatının üzerinde yani pahalı der. Bir nevi üst bandın yaptığı da fiyatların ortalamanın üstüne çıktığı (veya altına indiği) durumları belirlemek. Yani ederinden pahalı mı ucuz mu olduğunu göstermek.

Bollinger Bandı Hesaplama Örneği

2 standart sapma ve 5 bar ortalama ile Bollinger bandını oluşturduğumuzu varsayalım ve son beş mumun kapanış fiyatları da 25.5, 26.75, 27.0, 26.5 ve 27.25 olsun.

Öncelikle basit hareketli ortalamayı hesaplayın:

25.5 + 26.75 + 27.0 + 26.5 + 27.25 = 133.0 –> 133.0 / 5 = 26.6 (sma)(orta bant)

Sonra, her bir çubuk için çubuğun kapanış fiyatından 26.6 değerini çıkarın ve çıkan sayının karesini alın:

25,5 26,6   = -1.1  karesi = 1.21
26,75 26,6 = 0.15 karesi = 0.023
27.0 26.6   = 0.4   karesi = 0.16
26,5 26,6   = 0.1   karesi = 0.01
27,25 26,6 = 0.65 karesi = 0.423

Yukarıda hesaplamaların sonuçlarını toplayıp 5 ‘e bölün ve ardından sapma değerini elde etmek için bu değerin karekökünü alın:

1.21 + 0.023 + 0.16 + 0.01 + 0.423 = 1.826

1.826 / 5 = 0.365 –> 0.365 in karekökü = 0.604 

Bu durumda;

Üst Bollinger bandı; 26.6 + (2 x 0.604) = 27.808

Orta Bollinger bandı; 26.6

Alt Bollinger bandı; 26.6 (2 x 0.604) = 25.392 olacaktır.

Kullanılan tipik değerler;

Kısa vadeli: 10 günlük hareketli ortalama ve 1.5 standart sapma.

Orta vadeli: 20 günlük hareketli ortalama ve 2 standart sapma.

Uzun vadeli: 50 günlük hareketli ortalama ve 2,5 standart sapma.

Çoğu alım satım platformu, varsayılan ayar olarak basit bir hareketli ortalama kullanacaktır, ancak isterseniz alım satım planınıza uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Diğer seçenekler arasında Üstel Hareketli Ortalama (EMA) kullanabilirsiniz.

John Bollinger, hareketli ortalamadaki periyod sayısı için “20” kullanılmasını, hareketli ortalamanın “basit” yöntemle (orta bant için formülde gösterildiği gibi) hesaplanmasını ve 2 standart sapmanın kullanılmasını önerir. Ayrıca 10 dönemin altındaki hareketli ortalamanın çok iyi çalışmadığını tespit etmiştir.

Bollinger Bandı Nasıl Okunur?

UYARI: Bollinger Bandı tek başına kullanılması amaçlanmamıştır. Diğer göstergeler tarafından verilen sinyalleri onaylamak için bollinger bandını kullanın.

Bollinger Bandı ’nın nasıl yorumlanması gerektiğini özetleyecek olursak şayet;

Varsayılan olarak, Bollinger Bandı 2.0 standart sapma olarak ayarlanmıştır; bu istatistiksel açıdan bakıldığında, fiyat hareketlerinin 95% inin kanallar arasında gerçekleştiği anlamına gelir. Bollinger Band ‘ın dışına veya dışına yakın bir hareket önemli bir fiyat hareketini gösterir.

Özetle şöyle diyebiliriz; Anormal bir durum olmadığı sürece normalde fiyat hareketlerinin gerçekleşmesi gereken yerler bollinger bandı ‘nın alt ve üst bantları arasında olmalıdır (%95 oranında). Fiyatlar üst veya alt bandın dışına çıkıp oralarda dolanıyorlar ise bu olağan dışı bir durumdur.

Genel olarak fiyatlar bollinger bandının üst ve alt bantları içinde kalma eğilimindedir.

Bollinger Bandı ‘nın ayırt edici özelliği, bantlar arasındaki boşluğun yani alt ve üst bandın arasındaki mesafenin, fiyatların oynaklığına bağlı olarak değişmesidir. Aşırı fiyat değişiklikleri dönemlerinde (yüksek volatilite), alt ve üst bantlar arasındaki mesafe artar ve durgun fiyatlandırma dönemlerinde (örneğin, düşük volatilite), bantlar fiyatları da arasına alarak daralır.

Volatilite azaldıkça, yani bantlar sıkıştıktan sonra keskin fiyat değişiklikleri meydana gelme eğilimindedir.

Bantlar düşük volatilite döneminde gerildiğinde, fiyatın keskin bir şekilde aşağı veya yukarı yönlü olarak hareket etme ihtimalini artırıyor. Bu durumda fiyat bir trend hareketine başlayabilir. (Trend nedir)

Bollinger Sıçraması

Bollinger Bantlarının nasıl yorumlanacağı konusunda bilmeniz gereken başka bir bilgi de, fiyatların grupların ortasına dönme eğiliminde olduğudur. “Bollinger Bounce” ın arkasındaki bütün fikir budur.

Aşağıdaki tabloya bakarak, fiyatın bir sonraki adımda nereye gidebileceğini söyleyebilir misiniz?

Aşağı yönde ilerleyeceğini söylediyseniz, o zaman haklısınız! Gördüğünüz gibi, fiyat grupların ortasına doğru geriledi

Az önce gördüğünüz şey klasik bir Bollinger Bounce’dı. Bu sıçramaların ortaya çıkmasının nedeni Bollinger bantlarının aynı zamanda dinamik destek ve direnç seviyeleri gibi davranmalarıdır .

İçinde bulunduğunuz süre ne kadar uzun olursa, bu bantlar daha güçlü bir direnç ve destek olma eğilimi gösterirler.

Birçok tüccar, bu sıçramalara dayanan sistemler geliştirmişlerdir ve bu strateji en iyi şekilde pazar değişiyorken ve ortada net bir eğilim olmadığında kullanılır.

Şimdi, pazar bir trend içesinde olduğunda Bollinger Band ‘ını kullanmanın bir yolunu inceleyelim…

Bollinger bandı Sıkışması

Sıkışma, Bollinger Bandı ‘nın merkezi konseptidir. Bantlar birbirine yaklaştığında hareketli ortalamayı daraltır, buna sıkışma denir.

Sıkışan bantlar, düşük volatilite dönemine işaret eder ve yatırımcılar tarafından gelecekteki artan volatilite ve olası ticaret fırsatlarının potansiyel bir işareti olarak kabul edilir.

“Bollinger Sıkışması” oldukça açıklayıcıdır. Üst ve alt bantlar sıkışıp bir birbirlerine doğru yaklaştıklarında, bu durum sonrasında genellikle bir koparma gerçekleşmeye hazırlanıyor demektir.

Mumlar üst bandın üstünde kırılmaya başlarsa, hareket genellikle yukarı gitmeye devam eder.

Mumlar alt bandın altında kırılmaya başlarsa, fiyat genellikle aşağı gitmeye devam eder.

Yukarıdaki tabloya baktığımızda, bantların birlikte sıkıştığını yani üst ve alt bandın birbirine yaklaştığını görebilirsiniz. Fiyat üst banttan yeni çıkmaya başladı. Bu bilgilere dayanarak, fiyatın nereye gideceğini düşünüyorsunuz?

Tipik bir Bollinger Squeeze bu şekilde çalışır.

Bu strateji, mümkün olduğunca erken bir hareketi yakalamak için tasarlanmıştır.

Bunun gibi durumlar her gün gerçekleşmez, ancak 15 dakikalık bir şemaya bakıyorsanız muhtemelen haftada birkaç kez tespit edebilirsiniz.

Bollinger Band Squeeze basit olsa da, grafikçiler sinyalleri onaylamak için en azından bu stratejiyi temel grafik analiziyle birleştirmelidir.

Örneğin, üst bandın üstündeki bir kırılmayı onaylamak için direnç üzerindeki bir kırılma kullanılabilir. Benzer şekilde, alt bandın altındaki bir kırılmayı onaylamak için desteğin altındaki bir kırılma kullanılabilir. Onaylanmamış bant kopmaları başarısızlığa maruz kalır.

Bollinger Band Squeeze herhangi bir yönsel ipucu sağlamadığından, grafikçiler yönsüz kırılmayı tahmin etmek veya onaylamak için teknik analizin diğer yönlerini kullanmalıdır.

Temel grafik analizine ek olarak, grafikçiler konsolidasyon içindeki baskı alım veya satım işaretlerini aramak için ücretsiz göstergeler de kullanabilirler. Momentum osilatörleri ve hareketli ortalamalar bir konsolidasyon sırasında çok az değere sahiptir çünkü bu göstergeler fiyat eylemiyle birlikte düzleşir. Bunun yerine, grafik uzmanları, Birikim Dağıtım Hattı, Chaikin Para Akışı, Para Akışı Endeksi (MFI) veya Denge Hacmi (OBV) gibi hacme dayalı göstergeler kullanmayı düşünmelidir. Birikim belirtileri, yukarı doğru kırılma şansını arttırırken, dağılım işaretleri aşağı yönlü bir kırılma şansını artırır.

Bollinger Bandı ile yapabileceğiniz birçok şey var, ancak bunlar yukarıdaki iki taktik bantlarla ilgili en yaygın iki stratejidir.

Bollinger Bandı ile ticaret yaparken HATA yapmayın

Fiyatın “ucuz” veya “pahalı” görünmesi, hemen bir ticarete girmeniz gerektiği anlamına gelmez.

Çünkü trend piyasalarında , piyasa uzun süre “ucuz” veya “pahalı” kalabilir.

İşte bir örnek: EUR / USD aylarca “pahalı” kaldı…

Gördüğünüz gibi, fiyat üst gruplarda iken körü körüne işleme dalarsanız karşılığı acı verici olur.

Bollinger Bandı ticaret stratejisi: Ucuza satın almak ve yükselince satmak

Muhtemelen bunu milyonlarca kez duymuşsundur.

Piyasalarda para kazanmak istiyorsanız, sadece düşük iken satın alıp fiyatlar yükselince satmak.

Peki ama… NASIL?

Bollinger Bantları ile yapabilirsiniz.

hatırlayın:

Dış Bollinger Bantları ortalamadan 2 standart sapmadır.

Bu, eğer fiyat alt banttaysa, “ucuz” olarak kabul edilir. Ve eğer üst bantta ise, “pahalı” olarak kabul edilir.

Ama düşünmeden önce …

“Harika! Fiyat alt banda ulaştığında, hemen alacağım. ”

O kadar hızlı değil.

Daha yüksek bir başarı olasılığına sahip olmak istiyorsan, o zaman bantlara dayalı bir işlem yapmadan önce bir araya gelmesi gereken başka faktörlere ihtiyacın olacak.

Örneğin:

  • Alt bandın yükseliş eğilimi gösterip göstermediğine bak (ve tersi)
  • Geri dönüş belirtileri gösteren geri dönüş mum desenlerinin oluşup oluşmadığına bak
  • Dış bantlar Destek ve Direnç ile denkleşmelidir.

İşte bir örnek:

EUR / USD paritesinde fiyat destek noktası ile örtüşen alt Bollinger Bandı ve oluşan hamile boğa deseni formasyonu.

Profesyonel İpucu: Bollinger Bantları ayarlarınızı, ticaret yapabileceğiniz daha fazla alım / satım seviyesi belirlemek için 3 standart sapma (veya daha yüksek) olarak ayarlayabilirsiniz.

Bollinger Bantları Sıkışma sonrası gerçekleşmesi muhtemel kopma işlemlerinin ortaya çıkması nasıl belirlenir.

İşte bir gerçek:

Volatilite her zaman değişiyor.

Piyasalar yüksek volatilite döneminden düşük volatiliteye (ve tersi) doğru hareket eder.

Yeni bir yatırımcıysanız, sizin için piyasaların volatilitesini belirlemek zor olabilir.

İşte Bollinger Bantlarının bize yardım edebileceği yer burasıdır çünkü volatilite düşük olduğunda bantlar daralır ve volatilite yüksek olduğunda ise bantlar genişler.

İşte bir örnek:

Yani soru şu ki …

Olası bir kopma olayı tahmin etmek için Bollinger Bandı ‘nı nasıl kullanıyorsunuz ?

Basit.

Bollinger Bandı ‘nın büzüleceğini (veya sıkılaştığını) düşünüyorsunuz, çünkü size pazarın düşük volatilite ortamında olduğunu söylüyor.

Neden peki?

Çünkü volatilite daralma sonrası genişleme eğilimindedir!

Bir örnek: Kırılmadan önce, Ham Petrol düşük bir volatilite ortamdadır (bantların büzülmesi ile gösterildiği gibi).

Pro İpucu: Volatilite sıkışması ne kadar uzun olursa, sonraki fiyat kırılması o kadar güçlü olur.

Kırılma yönü nasıl belirlenir

Şimdi …

Bollinger Bandı potansiyel kırılma işlemlerinde sizi uyaracak olsa da, kırılma yönünü size söylemez.

Bununla birlikte, pazarın nereye gidebileceğini belirlemek için Einstein olmanıza gerek yok.

Çünkü yapmanız gereken tek şey trendi görmek .

Aşağıdaki tabloya bakınız:

Piyasanın hangi yöne doğru, aşığı yönde mi yoksa yukarı yönde mi bir kırılma olacağını düşünüyorsunuz?

Cevabınız muhtemelen aşağı yönde olur. Haklısınız çünkü trend aşağı yönde bir ilerleme içerisinde.

Aşağıdaki grafikte bunu görebilirsiniz.

Basit ama güçlü değil mi?

Bollinger Bandı ve RSI kombonasyonu (az bilinen bir teknik)

Bollinger Bandı göstergesi, grafiğinizdeki önemli alanları belirlemek için mükemmeldir.

Fakat sorun şu ki… size hareketin arkasındaki gücü veya zayıflığı söylemez.

Örneğin: Piyasanın dış bantların dışında ticaret yapmaya devam edip etmeyeceğini veya nasıl geri döneceğini nasıl bilebilirsiniz?

İşte burada Relative Strength Index (RSI) göstergesi devreye giriyor.

Ve aradığınız şey RSI göstergesinde bir farklılık (rsi ayrışması).

“RSI ayrışması nedir?”

Yatırımcılar, RSI ayrışmasını bir trend değişikliğine hazırlanmalarını sağlamak için erken uyarı sinyali olarak kullanırlar.

2 türlü sapma durumu vardır

  1. Düşüş sapması, pazar yükselme eğilimi gösterirken, RSI göstergesinin bunun tersi yönünde veya yatay bir seyir göstermesi (zayıflık belirtisi)
  2. Yükseliş sapması, piyasa aşağıya doğru bir eğim gösterirken, RSI göstergesinin bunun tersi yönünde veya yatay bir seyir göstermesi (kuvvet işareti)

Sorunumuza gelirsek…

“RSI ayrışmasını Bollinger Bandı ile nasıl birleştirirsiniz?”

Fiyat Bollinger Bandı’nın üst kısmındaysa, o zaman alttaki hareketteki zayıflığı belirtmek için aşağı yönlü bir RSI ayrışması arayabilirsiniz.

Veya…

Fiyat Bollinger Bandı’nın altındaysa, o zaman alttaki hareketin gücünü göstermek için yükseliş RSI sapmalarını arayabilirsiniz.

SONUÇ

Birden fazla gösterge kullanılıyorsa, göstergeler doğrudan birbiriyle ilişkili olmamalıdır. Örneğin, bir momentum göstergesi başarıyla bir hacim göstergesini tamamlayabilir, ancak iki momentum göstergesi bir taneden daha iyi değildir.

Trend piyasalarında fiyat, üst Bollinger Bandını ve alt Bollinger Bandını aşabilir.

Hareketli ortalama ve standart sapma hesaplamaları için 20 periyodun varsayılan parametreleri ve bantların genişliği için iki standart sapma sadece varsayılan değerlerdir. Herhangi bir pazar / görev için gereken gerçek parametreler farklı olabilir.

Tutarlı fiyat kontrolü için: Ortalama uzarsa, standart sapmaların sayısının arttırılması gerekir; 20 periyotta 2, 50 periyotta 2.1. Benzer şekilde, ortalama kısaltılırsa standart sapmaların sayısı azaltılmalıdır; 20 periyotta 2, 10 periyotta 1.9.

Bollinger Bandı, hisse senetleri, endeksler, döviz, emtialar, vadeli işlemler, opsiyonlar ve tahviller dahil olmak üzere çoğu finansal zaman serisinde kullanılabilir.

Bollinger Bandı, 5 dakika, bir saat, günde, haftada bir, vb. Herhangi bir uzunlukta çubuklarda kullanılabilir. Anahtar, çubukların işteki fiyat oluşturma mekanizmasının sağlam bir resmini vermek için yeterli aktivite içermesi gerektiğidir.

Bollinger Bandı sürekli tavsiye vermez; aksine, ihtimallerin lehinize olabileceği kurulumları tanımlamaya yardımcı olur.

Bollinger Bandı, “M” üstleri ve “W” altları, momentum değişimleri vb. Gibi saf fiyat modellerini tanımlamak / netleştirmek için desen tanımada kullanılabilir.

Fiyat Bollinger Bandı’nın dışında kalıyorsa, bu durum trendin yakında döneceği anlamına gelmez. Mevcut trendin devam edeceği anlamına geliyor.

Fiyat yüksek bir artış eğilimindeyken, alt bant ile temas etmemelidir. Bunu yaparsa, bu bir geri dönüşün bir uyarı işaretidir.

Fiyat güçlü bir yükseliş eğilimi gösterdiğinde, genellikle daha yüksek itici dalgalar sırasında üst banda dokunacak veya üst bant boyunca akacaktır. Bunu yapmadığında, yükseliş trendinin ivme kaybediyor olabileceğini gösteriyor.

Yükseliş döneminde bile fiyatlar geri çekilme olarak bilinen dönemler boyunca düşmektedir. Yükseliş eğilimi sırasında, fiyat güçlü bir şekilde hareket ediyorsa, geri çekilme dipleri tipik olarak hareketli ortalama (orta) çizgisinin yakınında veya üstünde gerçekleşir.

Bollinger bandı bir varlığın ne kadar güçlü bir şekilde düştüğünü ( düşüş trendi ) ve varlığın potansiyel olarak ne zaman güçlendiğini (tersine) veya tersine döndüğünü değerlendirmenize yardımcı olur .

Fiyat güçlü bir düşüş eğilimindeyse, daha düşük itme dalgaları sırasında tipik olarak alt bant boyunca dokunarak hareket edecektir. Bunu yapamadığında, düşüş eğiliminin momentum kaybediyor olabileceğini gösteriyor.

Bir düşüş trendi sırasında bile, fiyatlar geri çekilme denilen dönemler boyunca yükselebilir. Bir düşüş eğilimi sırasında, fiyat çok daha düşük hareket ediyorsa, geri çekilme tepeleri tipik olarak hareketli ortalama (orta) çizgisinin yakınında veya altında gerçekleşir. Geri çekilme, orta çizginin yakınında durmak zorunda değildir, ancak eğer öyleyse mevcut satışların gücünü gösterir.

Fiyat güçlü bir düşüş eğilimindeyken, üst gruba dokunmamalı. Bunu yaparsa, bu bir geri dönüşün bir uyarı işaretidir.

Cevap Bırakın

Lütfen yorumunuzu yazınız !
Lütfen buraya isminizi giriniz