Finansal Analizin Amaçları

0

Finansal Analiz Amaçları Nelerdir, Neden Finansal Analiz Yapmak Gerekir.

finansal analiz
finansal analiz

Finansal analiz, işletmeleri, projeleri, bütçeleri ve diğer finans ile ilgili kurumların performanslarını ve uygunluklarını belirlemek için yapılan değerlendirme sürecidir. Tipik olarak, finansal analiz, bir işletmenin istikrarlı olup olmadığı, ödeme gücünün durumu, parasal bir yatırımı garanti etmeye yetecek kadar karlı olup olmadığını analiz etmek için kullanılır.

Bir finansal analist belirli bir şirkete bakarken,  gelir tablosu, bilanço ve nakit akışı tablosuna odaklanarak analiz yapar.

‘Finansal Analiz’

Finansal analiz, ekonomik eğilimleri değerlendirmek, finansal politikaları belirlemek, ticari faaliyetler için uzun vadeli planlar yapmak ve yatırım için proje veya şirketleri belirlemek için kullanılır. Bu analiz, finansal rakamlar ve verilerin sentezlenmesi yoluyla yapılır.

Finansal verileri analiz etmenin en yaygın yollarından biri, verilerin diğer şirketlerle karşılaştırılması veya şirketin kendi tarihsel performansına kıyasla karşılaştırılmasıdır. Örneğin, varlıkların geri dönüşü (ROA), bir şirketin varlıklarını nasıl kullandığını ve karlılık ölçüsü olarak ne kadar verimli olduğunu belirlemek için kullanılan ortak bir orandır. Bu oran birkaç benzer şirket için hesaplanabilir ve daha büyük bir analizin parçası olarak karşılaştırılabilir.

Finansal Tablolar (Gelir, Denge ve Nakit Akışı)

Finansal raporlama, bir işletmenin, finansal performansını piyasaya, yatırımcılarına ve diğer paydaşlarına iletmek için kullandığı yöntemdir. Finansal raporlamanın amacı, finansal ve operasyonel kararlar almak için kullanılabilecek bir firmanın performans ve finansal pozisyonundaki değişiklikler hakkında bilgi vermektir. Bir yönetim yardımcısı olmanın yanı sıra, bu bilgi analistlerin firmanın gelecekteki kazançları üretebilme kabiliyetini ve firmanın içsel değerini değerlendirmek ve tahmin etmek için kullandıkları bir araçtır aynı zamanda. Alacaklılar gibi diğer paydaşlar, mali tabloları şirketin ekonomik ve rekabet gücünü değerlendirmek için kullanacaklardır.

Gelir ve giderleri kaydetmek için kullanılan zamanlama ve metodoloji, finansal tabloların şirketler arası analiz ve karşılaştırılabilirliğini de etkileyebilir.

Herhangi bir şirkete yatırım yapmak isteyen bir kişi yatırım yapacağı şirketin geçmiş mali tablolarını mutlaka incelemelidir. Finansal tablolar yatırım yapılmak istenen şirkete yönelik yatırım yapılmaya elverişli olup olmadığı hakkında fikir sahibi olmayı sağlayacak çok sayıda bilgi içerir. Bunun yapılmasındaki temel amaç şirket mali tablosu hakkında şeffaf bilgilere sahip olabilmek ve buna göre uygun adımı atabilmektir.

Analistler bunu yaparlarken, ürün hakkında geçmişe dönük olağan dışı bir hareketlilik olup olmadığını ararlar ve bunu ararken de gelir-kar oranlarına bakarlar. Bir şirketin geçmişinde sabit büyüme pozitif bir gösterge olarak değerlendirilirken tersi bir durumda gelir-kar oranlarındaki ani ve şiddetli iniş-çıkışlar şirket hakkında güvensizlik, anlaşmazlık işareti olarak değerlendirilebilir.

Oran analizi

Bir oran analizi, bir şirketin finansal tablolarında yer alan bilgilerin niceliksel bir analizidir. Oran analizi, bir şirketin faaliyet ve finansal performansı, verimliliği, likiditesi, karlılığı ve ödeme gücü gibi çeşitli yönlerini değerlendirmek için kullanılır.

Oran analizi, temel analizin köşe taşıdır .

Yatırımcılar ve analistler, temel veya nicel analiz hakkında konuştuklarında, genellikle oran analizine başvururlar. Oran analizi, bir şirketin performansının ve finansal sağlığının mevcut ve geçmiş mali tablolardan elde edilen verileri kullanarak değerlendirilmesini içerir. Açıklamalardan elde edilen veriler, şirketin gelişmekte olan veya kötüleşen bir durumda olup olmadığını değerlendirmek için şirketin zaman içindeki performansını karşılaştırmak için kullanılır; Bir şirketin finansal durumunu sektör ortalaması ile karşılaştırmak;ve ya Firmanın nasıl olduğunu görmek için kendi sektöründe faaliyet gösteren başka bir şirket veya şirketlerle karşılaştırır.

Gelecekteki Performans

Belirli bir varlığın ileri ki dönemlerde değerlenip değerlenmeyeceğini belirlemek amacıyla finansal analiz kullanılır. Nakit akış tablosu, gelir tablosu ve bilançoların sağlıklı olarak değerlendirilmesi bir şirketin gelecek 3 ila 5 yıldaki gelir ve kar oranları hakkında bir öngörü yapılabilmesi için yeterli bilgi sağlayabilir ve bu bilgiler ışığında şirketin ileri ki zaman dilimlerinde ne derece sağlıklı bir hizmet verebileceği hakkında mantıklı bir tahmin oluşturulabilir.

Kurumsal Finansman ve Yatırım Finansmanı

Finansal analiz hem kurumsal finansman hem de yatırım finansı ortamlarında yapılabilir. Kurumsal finansmanda analiz, dahili olarak, net bugünkü değer (NPV) ve iç verim oranı (IRR) gibi oranlar kullanılarak yürütülür. Kurumsal finansal analizin önemli bir alanı, şirketin gelecekteki performansına ilişkin bir tahminde brüt gelir veya kar marjı gibi bir şirketin geçmiş performansının tahmin edilmesini içerir. Bu, işletmenin bütçeleri tahmin etmesine ve envanter seviyeleri gibi geçmiş eğilimlere dayalı kararlar almasına olanak tanır.

Yatırım finansmanında, dış finansal analist yatırım amaçlı bir finansal analiz yürütmektedir. Analistler ya yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya yatırım yaklaşımı yapabilirler. Yukarıdan aşağıya doğru bir yaklaşım ilk olarak yüksek performans gösteren sektörler gibi makro ekonomik fırsatlar arar ve daha sonra bu sektördeki en iyi şirketleri bulmaya çalışır. Diğer taraftan, aşağıdan yukarıya doğru bir yaklaşım, belirli bir şirkete bakar ve geçmiş finansal performansa ve yatırım göstergeleri olarak gelecekteki performansa bakacak şekilde benzer finansal analizleri yürütür.

Teknik ve Temel Analiz

İki tür finansal analiz vardır: teknik analiz ve temel analiz. Teknik analiz, hareketli ortalamalar (MA) gibi niceliksel çizelgeleri incelerken, temel analiz, şirketin hisse başına kazancı (EPS) gibi oranları kullanır .

Cevap Bırakın

Lütfen yorumunuzu yazınız !
Lütfen buraya isminizi giriniz