Volatilite

0

Volatilite Nedir?
Oynaklık, belirli bir menkul kıymet veya piyasa endeksi için getiri dağılımının istatistiksel bir ölçüsüdür . Çoğu durumda, oynaklık ne kadar yüksekse, güvenlik de o kadar risklidir. Oynaklık genellikle aynı menkul kıymet veya piyasa endeksinden elde edilen getiriler arasındaki standart sapma veya varyans olarak ölçülür .

Menkul kıymet piyasalarında, oynaklık genellikle her iki yönde de büyük dalgalanmalarla ilişkilendirilir. Örneğin, hisse senedi piyasası belirli bir süre boyunca yüzde birden fazla yükselip düştüğünde buna “uçucu” piyasa denir. Bir varlığın oynaklığı, fiyatlandırma seçenekleri sözleşmelerinde önemli bir faktördür.

ÖNEMLİ ÇIKARIMLAR
Oynaklık, bir varlığın fiyatlarının ortalama fiyat etrafında ne kadar büyük döndüğünü temsil eder; getiri dağılımının istatistiksel bir ölçüsüdür.
Beta katsayıları, opsiyon fiyatlandırma modelleri ve standart getiri sapmaları dahil, oynaklığı ölçmenin birkaç yolu vardır.
Fiyatın daha az tahmin edilebilir olması beklendiğinden, değişken varlıklar genellikle daha az değişken varlıklardan daha riskli olarak kabul edilir.
Volatilite, opsiyon fiyatlarının hesaplanmasında önemli bir değişkendir.

Volatiliteyi Anlamak
Oynaklık genellikle bir menkul kıymetin değerindeki değişikliklerin boyutuyla ilgili belirsizlik veya risk miktarını ifade eder. Daha yüksek bir oynaklık, bir menkul kıymetin değerinin potansiyel olarak daha geniş bir değer aralığına yayılabileceği anlamına gelir. Bu, güvenlik fiyatının kısa bir süre içinde her iki yönde de önemli ölçüde değişebileceği anlamına gelir. Daha düşük bir oynaklık, bir menkul kıymetin değerinin önemli ölçüde dalgalanmadığı ve daha istikrarlı olma eğiliminde olduğu anlamına gelir.

Bir varlığın değişimini ölçmenin bir yolu, varlığın günlük getirilerini (günlük bazda yüzde hareket) ölçmektir. Tarihsel oynaklık, tarihsel fiyatlara dayanır ve bir varlığın getirilerindeki değişkenlik derecesini temsil eder. Bu sayı birimsizdir ve yüzde olarak ifade edilir.

Varyans, genel olarak bir varlığın ortalaması etrafındaki getiri dağılımını yakalarken, oynaklık, belirli bir süre ile sınırlı olan bu varyansın bir ölçüsüdür. Böylece günlük, haftalık, aylık veya yıllık oynaklığı raporlayabiliyoruz. Bu nedenle, oynaklığı yıllık standart sapma olarak düşünmek faydalıdır.

Volatilite Nasıl Hesaplanır
Oynaklık genellikle varyans ve standart sapma kullanılarak hesaplanır. Standart sapma, varyansın kare köküdür.

Basitlik için, 1 ila 10 $ arasında aylık hisse senedi kapanış fiyatlarımız olduğunu varsayalım . Örneğin, birinci ay 1 TL, ikinci ay 2 TL vb. Varyansı hesaplamak için aşağıdaki beş adımı izleyin.

Veri kümesinin ortalamasını bulun. Bu, her değeri eklemek ve ardından değer sayısına bölmek anlamına gelir. 1$ artı 2$ artı 3$ eklersek, 10$’a kadar çıkarsa, 55$ elde ederiz. Bu 10’a bölünür çünkü veri setimizde 10 sayı vardır. Bu, 5,50$’lık bir ortalama veya ortalama fiyat sağlar.
Her veri değeri ile ortalama arasındaki farkı hesaplayın. Buna genellikle sapma denir. Örneğin, 10 – 5,50 ABD Doları = 4,50 ABD Doları, ardından 9 ABD Doları – 5,50 ABD Doları = 3,50 ABD Doları alıyoruz. Bu, 1$’lık ilk veri değerine kadar devam eder. Negatif sayılara izin verilir. Her değere ihtiyacımız olduğundan, bu hesaplamalar sıklıkla bir elektronik tabloda yapılır.
Sapmaları kareleyin. Bu, negatif değerleri ortadan kaldıracaktır.
Kare sapmaları birlikte ekleyin. Örneğimizde, bu 82.5’e eşittir.
Kare sapmaların (82.5) toplamını veri değerlerinin sayısına bölün.
Bu durumda, ortaya çıkan varyans 8,25 ABD dolarıdır. Standart sapmayı elde etmek için karekök alınır. Bu 2,87$’a eşittir. Bu bir risk ölçüsüdür ve değerlerin ortalama fiyat etrafında nasıl dağıldığını gösterir. Tüccarlara, fiyatın ortalamadan ne kadar sapabileceği konusunda bir fikir verir.

Excel’de varyans ve standart sapma.
Fiyatlar normal bir dağılımdan rastgele örneklenirse, tüm veri değerlerinin yaklaşık %68’i bir standart sapma içinde olacaktır. Veri değerlerinin yüzde doksan beşi iki standart sapma (örneğimizde 2 x 2,87) ve tüm değerlerin %99,7’si üç standart sapma (3 x 2,87) içinde olacaktır. Bu durumda, $1 ile $10 arasındaki değerler bir çan eğrisi üzerinde rastgele dağıtılmaz ; yerine. homojen olarak dağılırlar. Bu nedenle, beklenen %68–%95º–99.7 yüzdeleri tutmaz. Bu sınırlamaya rağmen, fiyat getirileri veri setleri verilen örnekte olduğundan daha çok normal (çan eğrisi) bir dağılıma benzediğinden tüccarlar sıklıkla standart sapma kullanır.

Diğer Volatilite Ölçüleri
Belirli bir hisse senedinin piyasadaki göreli oynaklığının bir ölçüsü onun beta’sıdır (β). Bir beta , bir menkul kıymetin getirilerinin ilgili bir kıyaslamanın getirilerine karşı genel oynaklığına yaklaşık olarak yaklaşır (genellikle S&P 500 kullanılır). Örneğin, beta değeri 1,1 olan bir hisse senedi , fiyat seviyesine bağlı olarak karşılaştırmalı değerlendirmedeki her %100 hareket için tarihsel olarak %110 hareket etmiştir .

Tersine, betası .9 olan bir hisse senedi, temel endeksteki her %100 hareket için tarihsel olarak %90 hareket etmiştir.

Piyasa oynaklığı, VIX veya Oynaklık Endeksi aracılığıyla da görülebilir . VIX, Chicago Board Options Exchange tarafından, S&P 500 alım ve satım opsiyonlarının gerçek zamanlı kotasyon fiyatlarından elde edilen ABD borsasının 30 günlük beklenen oynaklığını ölçmek için bir ölçü olarak oluşturuldu . 1 Yatırımcıların ve tüccarların piyasaların veya bireysel menkul kıymetlerin yönüne ilişkin olarak yaptıkları gelecekteki bahislerin etkin bir göstergesidir. VIX’de yüksek bir okuma, riskli bir piyasa anlamına gelir.

Opsiyon fiyatlandırma formüllerinde, dayanak varlığın getirisinin şimdi ile opsiyonun sona ermesi arasında ne ölçüde dalgalanacağını gösteren bir değişken . Opsiyon fiyatlandırma formüllerinde yüzde katsayısı olarak ifade edilen oynaklık, günlük alım satım faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Oynaklığın nasıl ölçüleceği, kullanılan katsayının değerini etkileyecektir.

Volatilite, Black-Scholes veya binom ağacı modelleri gibi modeller kullanarak opsiyon sözleşmelerini fiyatlandırmak için de kullanılır . Daha değişken dayanak varlıklar, daha yüksek opsiyon primlerine dönüşecektir, çünkü oynaklık ile seçeneklerin sona erdiğinde paraya dönüşme olasılığı daha yüksektir. Opsiyon tüccarları, bir varlığın gelecekteki oynaklığını tahmin etmeye çalışırlar, bu nedenle piyasadaki bir seçeneğin fiyatı, onun zımni oynaklığını yansıtır.

Oynaklığın Gerçek Dünya Örneği
Bir yatırımcının bir emeklilik portföyü oluşturduğunu varsayalım. Önümüzdeki birkaç yıl içinde emekli olacağından, düşük volatiliteli ve istikrarlı getiri sağlayan hisse senetleri arıyor. İki şirketi değerlendiriyor:

Microsoft Corporation (MSFT), Ağustos 2021 itibariyle, .78’lik bir beta katsayısına sahiptir ve bu da onu S&P 500 endeksinden biraz daha az oynak hale getirir. 2
Ağustos 2021 itibarıyla Shopify Inc. (SHOP) 1,45’lik bir beta katsayısına sahiptir ve bu da onu S&P 500 endeksinden önemli ölçüde daha değişken hale getirir. 3
Yatırımcı, daha az oynaklığa ve daha öngörülebilir kısa vadeli değere sahip olduğu için portföyü için muhtemelen Microsoft Corporation’ı seçecektir.

Zımni Oynaklık ve Tarihsel Oynaklık
Öngörülen oynaklık olarak da bilinen zımni oynaklık (IV), opsiyon tüccarları için en önemli ölçütlerden biridir. Adından da anlaşılacağı gibi, piyasanın ne kadar değişken olacağına dair bir belirleme yapmalarını sağlar. Bu kavram aynı zamanda tüccarlara olasılığı hesaplamanın bir yolunu sunar. Unutulmaması gereken önemli bir nokta, bilim olarak kabul edilmemesi gerektiğidir, bu nedenle piyasanın gelecekte nasıl hareket edeceğine dair bir tahmin sağlamaz.

Tarihsel oynaklığın aksine, zımni oynaklık, bir seçeneğin fiyatından gelir ve geleceğe yönelik oynaklık beklentilerini temsil eder. İma edildiği için, tüccarlar geçmiş performansı gelecekteki performansın bir göstergesi olarak kullanamazlar. Bunun yerine, opsiyonun piyasadaki potansiyelini tahmin etmeleri gerekir.

İstatistiksel oynaklık olarak da adlandırılan tarihsel oynaklık (HV), önceden belirlenmiş zaman dilimlerinde fiyat değişikliklerini ölçerek, temel alınan menkul kıymetlerdeki dalgalanmaları ölçer. İleriye dönük olmadığı için zımni oynaklığa kıyasla daha az yaygın olan metriktir.

Tarihsel oynaklıkta bir artış olduğunda, bir menkul kıymetin fiyatı da normalden daha fazla hareket edecektir. Şu anda, bir şeyin değişeceği veya değişeceği beklentisi var. Öte yandan tarihsel oynaklık düşüyorsa, belirsizlik ortadan kalkmış demektir, yani işler eski haline döner.

Bu hesaplama gün içi değişikliklere dayalı olabilir , ancak genellikle hareketleri bir kapanış fiyatından diğerine değişime dayalı olarak ölçer. Opsiyon ticaretinin amaçlanan süresine bağlı olarak, tarihsel oynaklık 10 ila 180 işlem günü arasında değişen artışlarla ölçülebilir.

Cevap Bırakın

Lütfen yorumunuzu yazınız !
Lütfen buraya isminizi giriniz