Hissede Bölünme Nedir? Şirketler Neden Hisselerini Bölüyor?

0

Konu başlığında belirtildiği gibi hissede bölünme nedir diye soracak olursak şayet kısaca bir şirket hisse senedinin likiditesini artırmak için hisse sayısını artırdığında hisse senedi bölünmesi gerçekleşir.

Ödenmemiş hisse sayısı belirli bir kat artsa da, bölünme şirketin değerini temelde değiştirmediğinden, ödenmemiş tüm hisselerin toplam tl değeri aynı kalır.

En yaygın bölünme oranları 1’e 2 veya 1’e 3’tür (bazen 2:1 veya 3:1 olarak gösterilir). Bu, bölünmeden önce sahip olunan her hisse için, her hissedarın bölünmeden sonra sırasıyla iki veya üç hisseye sahip olacağı anlamına gelir.

Hissede Bölünme Nedir Konusunun Önemli Noktaları

  • Hisse bölünmesi, bir şirketin hisse senedinin likiditesini artırmak için ödenmemiş hisse sayısını artırmasıdır.
  • Ödenmemiş hisse sayısı artsa da, her bir hissenin fiyatı da bölüneceğinden şirketin toplam piyasa değerinde herhangi bir değişiklik olmaz.
  • En yaygın bölünme oranları, 1’e 2 veya 1’e 3’tür; bu, bölünmeden önceki her bir hissenin, bölünmeden sonra birden fazla hisseye dönüşeceği anlamına gelir.
  • Bir şirket, tek bir hissenin fiyatını kasıtlı olarak düşürmek için hisse bölünmesi gerçekleştirmeyi seçer ve şirketin hissesini değer kaybetmeden daha uygun fiyatlı hale getirir.
  • Ters hisse bölünmeleri, bir şirketin mevcut hisse sayısını artırmak yerine düşürdüğü ve hisse fiyatını buna göre yükselttiği ters işlemdir. Hisse Bölünmesi Nasıl Çalışır?

Hissede bölünme nedir ? Hisse bölünmesi, bir şirketin hissedarlara ek hisse ihraç ettiği ve toplamı daha önce sahip oldukları hisselere göre belirtilen oranda artırdığı kurumsal bir eylemdir.

Şirketler, çoğu yatırımcı için alım satım fiyatını daha rahat bir aralığa düşürmek ve hisselerinde alım satım likiditesini artırmak için hisse senetlerini bölmeyi tercih eder.

Çoğu yatırımcı için, örneğin 1.000 liralık bir hisse senedinin 1 hissesine karşılık, 10 liralık bir hisse senedinin 100 hissesini satın almak daha rahattır. Bu nedenle, hisse fiyatı önemli ölçüde arttığında, birçok halka açık şirket, bunu azaltmak için hisse bölünmesini ilan eder.

Hisse bölünmesinde ödenmemiş hisse sayısı artmasına rağmen, hisselerin toplam tl değeri, bölünme öncesi tutarlara kıyasla aynı kalır, çünkü bölünme şirketi daha değerli yapmaz.

Bir şirketin yönetim kurulu, hisse senetlerini herhangi bir orana göre bölmeyi seçebilir. Örneğin, bir hisse bölünmesi 1’e 2, 1’e 3, 1’e 5, 1’e 10, 1’e 100, vb. olabilir. 3’e 1 hisse bölünmesi şu anlama gelir: bir yatırımcının elindeki her bir hisse için şimdi üç tane olacak. Diğer bir deyişle, piyasada bulunan hisse sayısı üç katına çıkacaktır.

Öte yandan, 3’e 1 hisse bölünmesinden sonra hisse başına fiyat, eski hisse fiyatının 3’e bölünmesiyle düşecektir. Bunun nedeni, hisse bölünmesinin şirketin piyasa değeriyle ölçülen değerini değiştirmemesidir.

Özel Hususlar

Piyasa değeri, toplam hisse senedi sayısının hisse başına fiyat ile çarpılmasıyla hesaplanır. Örneğin, XYZ şti.’nin ödenmemiş 20 milyon hissesi olduğunu ve hisselerin 100 liradan işlem gördüğünü varsayalım. Piyasa değeri 20 milyon hisse x 100 ₺ = 2 milyar tl olacak.

Diyelim ki şirketin yönetim kurulu hisseyi 2’ye 1 bölmeye karar verdi. Bölünme yürürlüğe girdikten hemen sonra, ödenmemiş hisse sayısı ikiye katlanarak 40 milyona, hisse fiyatı ise 50 lira yarıya inecek. Hem ödenmemiş hisse sayısı hem de piyasa fiyatı değişmiş olsa da, şirketin piyasa değeri değişmeden (40 milyon hisse x 50 ₺) 2 milyar ₺’dir.

Hissede Bölünmenin Avantajları

Şirketler neden bir hisse senedi bölünmesinin zorluğundan ve masrafından geçiyor?

Birincisi, bir şirket genellikle hisse senedi fiyatı oldukça yüksek olduğunda bölünmeye karar verir ve bu da yatırımcıların 100 hisselik standart bir yönetim kurulu hissesi almasını pahalı hale getirir.

İkincisi, ödenmemiş hisse sayısının yüksek olması, hisse senedi için daha fazla likiditeye neden olabilir, bu da ticareti kolaylaştırır ve alış-satış marjını daraltabilir.

Bir hisse senedinin likiditesini artırmak, alıcılar ve satıcılar için hisse senedi alım satımını kolaylaştırır. Bu, siparişlerinin daha likit bir hisse üzerinde daha az etkisi olacağından, şirketlerin hisselerini daha düşük bir maliyetle geri satın almalarına yardımcı olabilir.

Teoride bir bölünmenin hisse senedi fiyatı üzerinde hiçbir etkisi olmaması gerekirken, genellikle hisse senedi fiyatı üzerinde olumlu bir etkisi olabilecek yenilenen yatırımcı ilgisi ile sonuçlanır.

Bu etki zamanla azalabilirken, birinci sınıf şirketlerin hisse senedi bölünmeleri yatırımcılar için bir yükseliş sinyalidir.

Hisse bölünmesi, bazıları tarafından büyüme için daha büyük bir gelecek pisti isteyen bir şirket olarak görülebilir; bu nedenle, bir hisse bölünmesi genellikle bir şirketin geleceğine yönelik yönetici düzeyinde güveni gösterir.

En iyi şirketlerin çoğu rutin olarak hisse fiyatlarının daha önce hisse senedini böldükleri seviyelere geri döndüğünü görür ve bu da başka bir hisse senedi bölünmesine yol açar.

Hisse Bölünmesinin Dezavantajları

Hisse bölünmesinin tüm yönleri bir şirkete fayda sağlamaz.

Hisse bölünmesi süreci pahalıdır, yasal gözetim gerektirir ve düzenleyici yasalara uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Hisse senetlerini bölmek isteyen şirket, piyasa değeri üzerindeki değerinde herhangi bir hareket olmaması için çok fazla ödeme yapmalıdır.

Hisse bölünmesi değersiz değildir, ancak bir şirketin temel konumunu etkilemez ve bu nedenle ek değer yaratmaz.

Bu durumla ilgili yatırımcılar arasında bir benzetme vardır ; Bir parça kek kesmek ile bir hisse senedi bölünmesini karşılaştırır. Kekin tadı berbatsa eğer, ister 10 parçaya, ister 20 parçaya bölünmüş farketmez.

Bazı hisse senedi bölünme karşıtları, eylemi yanlış yatırımcı kalabalığını çekme potansiyeline sahip olarak görüyor.

Berkshire Hathaway’in A Sınıfı hisselerinin yüzbinlerce dolara alınıp satıldığını düşünün. Warren Buffet hisseyi bölmüş olsaydı, genel halktaki birçok tüccar, şirketinin hisselerini satın alabilecekti.

Bunun yerine, bir şirket hisse sahipliğini münhasır olarak sürdürmek için hisselerini kasıtlı olarak bölmemek isteyebilir.

Son olarak, şirketin hisse fiyatını kasıtlı olarak düşürmesinin bazı etkileri vardır. NASDAQ gibi halka açık borsalar, hisse senedinin 1 $ veya üzerinde işlem görmesini gerektirir.

Bir hisse fiyatı art arda otuz gün boyunca 1 doların altına düşerse, şirkete bir uyum uyarısı verilecek ve uyumu yeniden kazanmak için 180 günü olacak.

Şirketin hisse senedi fiyatı hala minimum fiyatlandırma gerekliliklerini karşılamıyorsa, şirket borsadan çıkma riskiyle karşı karşıyadır .

Hisse Bölünmesi Örneği

Ağustos 2020’de Apple ( AAPL ) hisselerini 1’e 4 oranında böldü.

Bölünmeden hemen önce, her bir hisse yaklaşık 540 dolardan işlem görüyordu.

Bölünmeden sonra, piyasa açılışında hisse başına fiyat 135 dolardı (yaklaşık 540 $ ÷ 4).

Bölünme öncesinde 1.000 hisseye sahip olan bir yatırımcı, bölünmeden sonra 4.000 hisseye sahip olacaktı.

Apple’ın ödenmemiş hisseleri 3,4 milyardan yaklaşık 13,6 milyara yükselirken, piyasa değeri 2 trilyon dolarda büyük ölçüde değişmeden kaldı.

Bir şirket hisselerini istediği kadar bölmeyi seçebilir. Örneğin, Apple ayrıca hisselerini 2014’te 1’e 7, 2005’te 2’ye 1, 2000’de 1’e 2 ve 1987’de 1’e 2 oranlarında böldü.

Bölünme öncesi paylaşımları birden çok bölmede bölme sonrası paylara dönüştürmek için, her bir bölmenin oran değerini çarpın.

Örneğin, 1987’de tek bir önceden bölünmüş hisse, 2020 bölünmesinden sonra sonunda 224 hisseye bölünecekti. Bu, 4, 7, 2, 2 ve 2 ile çarpılarak belirlenir.

Hisse Senedi Bölünmeleri ve Ters Hisse Bölünmeleri

Geleneksel bir hisse senedi bölünmesi, ileriye dönük bir hisse senedi bölünmesi olarak da bilinir. Ters hisse senedi bölünmesi, ileriye dönük hisse senedi bölünmesinin tersidir. Ters hisse bölünmesi gerçekleştiren bir şirket, ödenmemiş hisse sayısını azaltır ve hisse fiyatını orantılı olarak artırır. İleriye dönük hisse bölünmesinde olduğu gibi, ters hisse bölünmesinden sonra şirketin piyasa değeri aynı kalır.

Bu kurumsal eylemi gerçekleştiren bir şirket, hisse fiyatı, bir kotasyon için gereken minimum fiyatı karşılamadığı için bir borsadan kote olma riskini taşıyan bir seviyeye düşmüş olsaydı, bunu yapabilirdi. Bazı yatırım fonları, hisse başına önceden belirlenmiş bir minimumun altında fiyatlandırılmış hisse senetlerine yatırım yapamaz. Bir şirket , hisse senetlerini daha yüksek fiyatlı hisseleri daha değerli olarak algılayabilecek yatırımcılara daha çekici hale getirmek için ters bir bölünmeyi de tercih edebilir.

Geriye /ileriye hisse bölünmesi, şirketler tarafından belirli sayıda hisseden daha az hisseye sahip hissedarları ortadan kaldırmak için kullanılan özel bir hisse senedi bölme stratejisidir. Bir geri/ileri hisse ayrımı, bir geri hisse ayrımının ardından bir ileri hisse ayrımından oluşur. Ters bölünme, bir hissedarın sahip olduğu toplam hisse sayısını azaltarak, bölünmenin gerektirdiği minimumdan daha azına sahip olan bazı hissedarların nakde çevrilmesine neden olur. İleriye dönük hisse senedi bölünmesi, kalan hissedarların sahip olduğu hisse sayısını artırır.

Hisse bölünme tarihleri 2022

 

HİSSEDE BÖLÜNME NEDİR KONUSUNUN SIKÇA SORULAN SORULARI

Hisse bölünmesine giren hisselere sahip olursam ne olur?

Bir hisse senedi bölündüğünde, kayıtlı hissedarlara, fiyatı benzer şekilde azaltılmış ek hisseler ile kredi verir. Örneğin, tipik bir 2: 1 hisse bölünmesinde, bölünmeden hemen önce 50 liradan işlem gören 100 hisseye sahipseniz, her biri 25 liradan 200 hisseye sahip olursunuz. Brokeriniz bunu otomatik olarak halleder, yani yapmanız gereken bir şey yoktur.

Hisse bölünmeleri iyi mi, kötü mü?

Hisse bölünmeleri genellikle, bir şirketin hisse senedi fiyatı, yeni yatırımcılar için bir engel oluşturabilecek kadar yükseldiğinde yapılır. Bu nedenle, bir bölünme genellikle büyümenin veya gelecekteki büyüme beklentilerinin sonucudur ve bu olumlu bir sinyaldir. Ayrıca, daha düşük nominal hisse fiyatı yeni yatırımcıları cezbederse, henüz bölünmüş bir hisse senedinin fiyatı bir artış görebilir.

Hisse senedi bölünmesi şirketi az ya da çok değerli kılıyor mu?

Hisse bölünmeleri, temel değeri ne ekler ne de çıkarır. Bölünme, ödenmemiş hisse sayısını artırır, ancak şirketin genel değeri değişmez. Bölünmenin hemen ardından hisse fiyatı, şirketin piyasa değerini yansıtmak için orantılı olarak aşağı doğru ayarlanacaktır. Bir şirket temettü öderse, hisse başına temettü buna göre ayarlanacak ve genel temettü ödemeleri aynı tutulacaktır. Bölünmeler de seyreltici değildir, yani hissedarlar önceden sahip oldukları oy haklarını elinde tutacaktır.

Hisse bölünmesi 1’e 2’den başka bir şey olabilir mi?

1:2 hisse bölünmesi en yaygın olanı olmakla birlikte, şirketin yönetim kurulu ve bazı durumlarda hissedarlar tarafından onaylandığı sürece başka herhangi bir oran kullanılabilir. Bölünme oranları örneğin 3:1, 10:1, 3:2 vb. olabilir. Son durumda, 100 hisseye sahipseniz, bölünmeden sonra 50 ek hisse alırsınız.

Bir hisse senedi bölünmesi paranızı ikiye katlar mı?

Bir hisse senedi bölünmesi sırasında ödenmemiş hisse sayısı artmasına rağmen, hisselerin toplam Türk lirası değeri, bölünme öncesi tutarlara kıyasla aynı kalır, çünkü bölünme herhangi bir gerçek değer katmaz.

Hisse senedi bölünmelerinin hissenin içsel değeri üzerinde hiçbir etkisi olmamasına ve temel olarak hissenin kozmetik görünümünü değiştirmek amaçlı olmasına rağmen, birçok çalışma hisse senedi bölünmelerinin yüksek performansla sonuçlandığını göstermektedir.

Bölünmeden sonra hisse yükselir mi?

Türkiye’ de bu konu üzerinde herhangi bir çalışma olmadığı için Amerika’da yapılmış bir araştırmayı gösterirsek şayet;  1996 ve 2003 yıllarında yapılan iki ayrı çalışmada, Urbana-Champaign’deki Illinois Üniversitesi Finans Bölümü Başkanı David Ikenberry, bölünmüş hisse senetlerinin fiyat performansının, bölünmeyi takip eden yıl boyunca yüzde 8 ve takip eden üç yıl boyunca yüzde 12 oranında piyasadan daha iyi performans gösterdiğini tespit etmiştir. Her çalışma için 2’ye 1, 3’e 1 ve 4’e 1 hisse senedi bölünmeleri de dahil olmak üzere 1.000’den fazla hisse senedine bakmıştır.

Hisse bölünmesinden kimler fayda sağlar?

Ana hisse bölünmesi avantajlarından bir diğeri, bir şirketin hisselerinin genellikle artan likidite görmesidir. Hisseler artık perakende yatırımcılar için daha erişilebilir hale geldiğinden, daha fazla insan buna artan talep gösterecek ve bu da kasadaki likiditeyi artırabilir.

 

 

Cevap Bırakın

Lütfen yorumunuzu yazınız !
Lütfen buraya isminizi giriniz